Ons blog

Jubileum, 10 jaar columns

Zo'n tien jaar geleden verscheen de eerste column. In die tijd zijn er uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen. Afhankelijk van de vragen die ik kreeg in de praktijk of hetgeen in het nieuws verscheen heb ik de columns samengesteld. De columns worden ook op onze website geplaatst.

Opeethypotheek

In veel gevallen bestaat een hypotheek uit een lening en uit zekerheid. U leent geld bij de bank voor de aankoop van een huis. De bank wil zekerheid als garantie voor de terugbetaling en vraagt u een hypotheekrecht op de woning te vestigen ten behoeve van de bank. Als u de lening niet aan de bank terugbetaalt, heeft de bank het recht om het huis te verkopen en met de opbrengst de lening af te lossen.

Transformatie pand in Houten

Ons kantoor is betrokken bij de transformatie van het pand in Houten aan de Prins Clausstraat. Waar nu nog kantoor gehouden wordt, worden er zes appartementen gerealiseerd.

Bent u nog bevoegd als bestuurder?

Als u bestuurder bent van een vereniging, is daaraan vaak een termijn verbonden. De statuten geven de spelregels van de vereniging. In de statuten kan de benoemingsperiode van een bestuurder zijn vermeld. U bent bijvoorbeeld benoemd voor een periode van drie jaar. Of het mogelijk is die termijn te verlengen, is vermeld in de statuten. De statuten worden eerst vastgesteld bij de oprichting

Wat staat er in een levenstestament?

Het woord zegt het al: het is een testament, een regeling voor het geval iemand nog leeft. In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarmee houdt u zelf de regie, ook als u daar zelf niet meer in staat bent te handelen bijvoorbeeld vanwege dementie of als gevolg van een ongeluk.

Vacature Kandidaat-notaris ondernemingsrecht

Voor ons kantoor in Vianen zijn wij op zoek naar een

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht

Erfbelasting

Als u overlijdt, dan betalen uw erfgenamen erfbelasting. Hoeveel dat is hangt af van de omvang van uw vermogen. Ook hangt het af van degene die erft.

Wat doet de notaris na een overlijden?

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk geen opdracht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden. Als u als nabestaande een notaris nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een notaris van uw keuze en opdracht geven.

Familie- en erfrecht informatieavond

Op dinsdag 13 september 2022 zal notaris Geertje Dantuma een lezing inzake familie- en erfrecht houden in Uitvaarthuis Vianen.