Ons blog

Erfbelasting (bij overlijden van de langstlevende)

Na een overlijden moet er meestal aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Of en hoeveel erfbelasting er is verschuldigd hangt af van het vermogen van de overledene en de (familie)verhouding tot de overledene.

Uit elkaar? Wat gebeurt er met de woning?

Als u samen een woning heeft en u niet langer samenwoont/gaat scheiden, is de vraag wat er met de woning gaat gebeuren. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor en daarover moet u dan onderling afspraken maken en vastleggen.

Hulp bij de aankoop van een woning?

Bij de aankoop van een huis gaat u naar een bank om een lening aan te vragen als dat nodig is . De lening wordt door de bank verstrekt en als zekerheid krijgt de bank hypotheekrecht op uw huis. Het hypotheekrecht wordt in een notariële akte vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. U betaalt aan de bank de rente en kan die rente in aftrek brengen voor uw Inkomstenbelasting

Hoe te handelen als de bestuurder van een BV ziek is of overlijdt?

Die vraag geldt eigenlijk voor elke ondernemer. Of u een BV heeft of niet, maar wie is uw vervanger als u zelf niet kunt handelen?

Binnenkort op vakantie ?

De zomer is in aantocht. De zon schijnt en de camping, het strand of het balkon thuis lonkt. U denkt misschien aan de koffers, de route naar het vakantieoord of de wandeling op het strand. U kunt ook nog eens denken om wat notariële zaken op orde stellen. Zoals?

Rijdende Rechter

De onderwerpen die bij het programma De Rijdende Rechter aan de orde komen, gaan niet zelden over het burenrecht. Onduidelijke afspraken blijken dan de oorzaak van burenruzies

Geen handtekening kunnen zetten? Dement? In coma?

Het kan gebeuren dat u niet meer zelf kunt beslissen. In het geval van dementie, coma of vanwege lichamelijke oorzaken kan het zijn dat u geen beslissingen kunt nemen of niet uw handtekening kunt zetten. Als u zelf niets regelt, zal bij de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten worden aangevraagd. Dan is duidelijk wie uw belangen mogen behartigen. U kunt ook zonder de rechter de regie pakken. Met een zogenaamd levenstestament regelt u zelf wie uw zaken gaan behartigen. U bepaalt onder andere wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Mag de gemachtigde alles doen of stelt u grenzen of geeft u aanwijzingen?

Oversluiten hypotheek

Als u in het verleden een huis heeft gekocht met een financiering van een bank is er zeer waarschijnlijk een hypotheekrecht voor de bank gevestigd. Uw huis is daardoor bezwaard met hypotheek en dat is zichtbaar in het Kadaster.

Uw kind onterven? Ja of nee?

Als u komt te overlijden en u heeft kinderen, dan erven de kinderen altijd iets op grond van de wet. Een deel van uw geld en een deel van uw bezittingen en schulden. Als u getrouwd bent, dan krijgen de kinderen dat meestal nadat ook uw partner is overleden.