Escrow

Waarom de broncode van software deponeren (escrow)?

Soms komt het voor dat bedrijfssoftware, waar u van afhankelijk bent voor het goed functioneren van uw bedrijf, niet meer beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat deze niet goed is bijgehouden of omdat de leverancier failliet is. Dan is de kans groot dat uw bedrijf schade oploopt. Om continuïteit voor uw bedrijf te waarborgen kan een softwareleverancier de broncode van de software bij een IT-notaris deponeren (escrowregeling). In de escrowregeling wordt vastgelegd onder welke omstandigheden de IT-notaris de broncode mag afgeven aan afnemers van de software.

Bij escrow komt daarom meer kijken dan éénmalig een schijfje of stick met de software bij de notaris deponeren. Denk aan:

  • Controle van het depot;
  • periodieke deponering van updates;
  • voorwaarden voor ter beschikking stelling moeten goed geregeld worden. 

Escrow is zodoende te vergelijken met een verzekering: deze werkt wanneer je ervoor zorgt dat deze de benodigde dekking biedt.

"Wij hebben ruime ervaring met het deponeren van broncodes en adviseren u graag op welke wijze en tegen welke voorwaarden u dit het beste kunt doen."

mr. Martin Beenen

Notaris te Vianen

Waarom via de IT-notaris?

Er zijn diverse partijen in de markt die escrowregelingen verzorgen. Dit zijn voor het merendeel commerciële bedrijven. Zij kunnen zelf failliet of anderszins in problemen geraken. Software die door de notaris in depot is genomen, behoort tot het zogenaamde ‘protocol’ van de notaris. Ook als een notaris zijn praktijk stopt, blijft het protocol in stand en gaat dit over op een opvolgend notaris; continuïteit is dus verzekerd. Verder heeft de notaris een wettelijk opgelegde geheimhoudingsplicht en kent de wet aan een notariële akte dwingende bewijskracht toe. Dat laatste is voor bescherming van het auteursrecht op de software natuurlijk ook een belangrijk punt.

DeNotarissen heeft ruime ervaring met escrowregelingen

Als IT-notariskantoor kan deNotarissen als geen ander optreden als onafhankelijke derde. Wij hebben ruime ervaring met het deponeren van broncodes en adviseren u graag op welke wijze en tegen welke voorwaarden dit het beste kan plaatsvinden.

Om onze professionaliteit te kunnen garanderen werken wij samen met de Software Borg Stichting.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.