Geregistreerd partnerschap

de NotarissenRelatie & huwelijkGeregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Voor veel mensen is een geregistreerd partnerschap een alternatief voor een huwelijk. Toch gelden bij een geregistreerd partnerschap wel dezelfde regels als bij een huwelijk.

De wet van het geregistreerd partnerschap is sinds 2018 gewijzigd. Voor geregistreerde partnerschappen die vóór 2018 zijn gesloten gelden andere regels dan een geregistreerd partnerschap dat na 2018 is gesloten. Wat is dan het verschil?

Als u als partner geregistreerd bent vóór 1 januari 2018 bent u geregistreerd in algehele gemeenschap van goederen. Wilde u geen algehele gemeenschap van goederen, dan was het opstellen van partnerschapsvoorwaarden nodig.

Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat de geregistreerd partners delen wat er tijdens het geregistreerd partnerschap wordt opgebouwd. Erfenissen, schenkingen, en bezittingen die een geregistreerd partner al voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap had, blijven van die geregistreerd partner zelf. 

Het kan zijn dat u van deze standaardregeling af wilt wijken. Daarvoor dient u dan partnerschapsvoorwaarden opstellen. Partnerschaps­voor­waarden kunnen op veel verschillende manieren vormgegeven worden. Samen met u bekijken wij welke vorm het beste aansluit op uw situatie.

“Voor veel mensen is een geregistreerd partnerschap een alternatief voor een huwelijk. DeNotarissen regelt dit voor u.”

mr. Dox Verschuren

Notaris te Meerkerk

Regel uw partnerschapsvoorwaarden goed!

Het is van groot belang om uw partnerschapsvoorwaarden goed te regelen. Om u te helpen, adviseren we u in heldere taal, van begin tot eind, over de juridische kant. Zo weet u zeker dat deze zaken optimaal ingericht zijn en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. 

Uw voorwaarden toetsen aan wetswijzigingen

In de afgelopen jaren zijn er diverse wetswijzigingen geweest op het gebied van het recht dat geldt voor geregistreerde partnerschappen. Daarnaast kan het zijn dat uw situatie veranderd is. Het is daarom van belang om uw bestaande partnerschapsvoorwaarden te laten toetsen en samen met ons te bekijken hoe u deze actueel kunt houden.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.