Huwelijkse voorwaarden

de NotarissenRelatie & huwelijkHuwelijkse voorwaarden

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

De wet over huwelijkse voorwaarden is met ingang van 2018 gewijzigd. Voor huwelijken die voor 2018 zijn gesloten gelden andere regels dan voor huwelijken die na 2018 worden gesloten.

Als u gehuwd bent vóór 1 januari 2018 bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Wilde u geen algehele gemeenschap van goederen, dan was het opstellen van huwelijkse voorwaarden nodig.

Met ingang van 1 januari 2018 is de hoofdregel dat de echtgenoten delen wat er tijdens huwelijk wordt opgebouwd. Erfenissen, schenkingen en bezittingen die een echtgenoot al vóór het huwelijk had, blijven van die echtgenoot. 

Het kan zijn dat u van deze standaardregeling af wilt wijken. Daarvoor dient u huwelijkse voorwaarden op te stellen. Huwelijkse voorwaarden kunnen op veel verschillende manieren vormgegeven worden. Samen met u bekijken wij welke vorm het beste bij  uw situatie past. 

 

"U kunt kiezen uit tientallen soorten huwelijkse voorwaarden. Samen met u bekijken wij welke vorm het beste aansluit op uw situatie."

mr. Dox Verschuren

Notaris te Meerkerk

Regel uw huwelijkse voorwaarden goed

We begrijpen dat u het al ontzettend druk heeft met het organiseren van uw huwelijksdag. Toch is het van groot belang om uw huwelijkse voorwaarden goed te regelen. Om u te ontlasten, adviseren we u in heldere taal, van begin tot eind, over de juridische kant. Zo weet u zeker dat deze zaken optimaal ingericht zijn. En hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. 

Altijd op de hoogte van wijzigingen

In de afgelopen jaren zijn er diverse wetswijzigingen geweest op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Daarnaast kan het zijn dat uw situatie veranderd is. Het is daarom van belang om uw bestaande huwelijkse voorwaarden te laten toetsen en samen met ons te bekijken hoe u deze actueel kunt houden.

Met name indien in uw huwelijkse voorwaarden een zogenaamd ‘periodiek of Amsterdams verrekenbeding’ is opgenomen, verdienen de huwelijkse voorwaarden aandacht. Vaak is een dergelijk beding niet goed uitgevoerd of bijgehouden en is bij een onverhoopt einde van het huwelijk  niet goed meer na te gaan wat echtgenoten over en weer nog te verrekenen hebben.

Om discussies te voorkomen is het verstandig de huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Of om vast te stellen wat er nog verrekend moet worden.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Leuk nieuws en interessante updates

Advies over uw testament? Of deze direct laten vastleggen?

Bel ons gerust op 0347 32 30 50, of laat ons u terugbellen.