Testament

Testament, erfbelasting en verklaring van erfrecht

Een testament opstellen wordt voorafgegaan door een gesprek met één van de notarissen of kandidaat-notarissen. Tijdens het gesprek komen uw wensen, de fiscale consequenties van uw wensen en de mogelijkheden voor juridische vastlegging daarvan uitgebreid aan de orde.

Testament opstellen

Aan de hand van het gesprek zal een ontwerp van het testament worden opgemaakt dat na uw akkoord bij de notaris ondertekend kan worden. Uiteraard leggen wij alle onderdelen en consequenties van uw testament uitgebreid aan u uit, zodat u weet wat u tekent. Pas ná ondertekening geldt het testament.

“Een testament opstellen wordt voorafgegaan door een gesprek met één van de notarissen of kandidaat-notarissen. Aan de hand hiervan zal een ontwerp van het testament worden opgemaakt.”

mr. Dox Verschuren

Notaris te Meerkerk

Verklaring van erfrecht bij nalatenschap

Een verklaring van erfrecht is nodig voor het afwikkelen van een nalatenschap. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en of de erflater een testament heeftlaten maken. Een verklaring van erfrecht is in een aantal gevallen noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer de bank de rekeningen van de overledene na diens overlijden heeft geblokkeerd. Wij vertellen u graag of een verklaring van erfrecht in uw geval noodzakelijk of verstandig is.

Erfbelasting 

Na overlijden dient er door nabestaanden, afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, erfbelasting te worden betaald. Dat geldt ook voor de langstlevende echtgenoot. 

Als er geen testament is, worden de goederen van de overledene, automatisch eigendom van de (langlevende) echtgenoot. Sinds 2003 is dit zo geregeld in het nieuwe erfrecht. De kinderen van de erflater krijgen hun erfenis in de vorm van een tegoed. De kinderen kunnen hun erfenis pas opeisen als de langstlevende echtgenoot overlijdt. De langstlevende hoeft de erfdelen voor de kinderen niet te reserveren en kan alles opmaken.

Stel dat vader en moeder in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en twee kinderen hebben. Als vader overlijdt, is de gemeenschap van goederen €300.000 waard. Vaders nalatenschap is dus €150.000 waard. Vader heeft drie erfgenamen: moeder en zijn twee kinderen. Elk van hen heeft recht op 1/3 deel van de nalatenschap: €50.000. Op grond van de wet krijgt moeder het vermogen van vader, dus €150.000 in handen, maar de kinderen krijgen ieder een vordering van €50.000 op de moeder.

Over die vorderingen van de kinderen moet door de langstlevende gelijk erfbelasting worden betaald. Indien ‘het geld in de stenen zit’ en er weinig of geen liquide middelen aanwezig zijn, kan de langstlevende in financiële moeilijkheden komen.

Tweetrapstestament

Bij een tweetrapstestament gaat eerst het gehele vermogen naar de langstlevende: ‘de eerste trap’. Moeder erft de gehele erfenis ofwel € 150.000. Als echtgenote heeft zij een vrijstelling van circa € 600.000 en hoeft er bij het eerste overlijden helemaal geen erfbelasting te worden betaald. In zijn testament staat als ‘de tweede trap’ dat na overlijden van moeder de erfenis naar de kinderen gaat. De kinderen betalen pas erfbelasting, als zij het vermogen ook echt in handen krijgen. De kinderen betalen dan naar verhouding wel meer belasting dan wanneer de langstlevende direct afrekent. Maar in de situatie dat er geen of onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn, is het betalen van de erfbelasting bij het eerste overlijden, vaak geen optie.

DeNotarissen heeft ruime ervaring met het opstellen van belastingbesparende testamenten, informeer naar onze mogelijkheden.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.