Vastgoedprojecten

de NotarissenZakelijkVastgoedprojecten

Begeleiding door de notaris bij nieuwbouw

Daar waar het gaat om de notariële begeleiding van uw nieuwbouw­pro­ject verwacht u van uw nota­ris ervaring en expertise. DeNotarissen heeft deze ervaring en expertise. Al jarenlang zijn wij als projectnotaris betrokken bij de verkoop en leve­ring van verschillende nieuwbouwprojecten, zowel binnen als buiten de regio. Onze aanpak is helder en duidelijk. Wij luisteren naar uw wensen, ad­vi­seren u en vertalen de beoogde ontwikkeling naar een heldere en duidelijke akte.

" Wij luisteren naar uw wensen, ad­vi­seren u en vertalen de beoogde ontwikkeling naar een heldere en duidelijke akte."

mr. Martin Beenen

Notaris te Vianen

Eén duidelijk aanspreekpunt bij deNotarissen

We zijn gewend om contact te onderhouden met gemeenten, archi­tec­ten, aannemers, kadaster, garan­tie instituten en bouw,- en pro­ject­be­ge­leiders. U heeft binnen ons kantoor contact met een vaste projectleider die op de hoogte is van alle ins en outs. Hij wordt hierbij ondersteund door een team van medewerkers met jarenlange ervaring.


Begeleiding bij opstellen koopovereenkomsten

Afhankelijk van uw wensen begeleiden we u bij:

  • het opstellen van de koopovereenkomsten met betrek­king tot de aankoop van grond binnen het te ontwikkelen gebied;
  • de uiteindelijke verkoop;
  • levering van nieuwbouwkavels aan de uiteindelijke kopers.

Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de fiscale aspecten en de te vestigen bijzondere bepalingen. Ook adviseren wij u graag over de moge­lijke kadastrale kostenbesparingen die behaald kunnen worden bij de inme­ting van bouwkavels. 

 

Splitsingsakte

Wanneer er sprake is van een appartementencomplex wordt veel aan­dacht besteed aan de inhoud van de splitsingsakte. Als u dit wenst, hou­den wij vooraf overleg met een toekomstig beheerder van het com­plex. Dit zodat de splitsing niet alleen juridisch sluitend, maar ook prak­tisch en werkbaar is.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Wij beoordelen de opgestelde koop of koop-/aannemings­over­een­komst. Of stellen deze voor u op.

  • We controleren of planacceptatie is afgegeven;
  • of de certificaten zijn verstrekt
  • en of de bouwvergunning onherroepelijk is. 

 

Informeren van uw kopers

Uw kopers worden uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken en de betekenis van de soms juridisch complexe uitwerkingen. Ook met betrekking tot de afrekeningen en afwikkeling van de 5% regeling worden u en uw kopers vakkundig en duidelijk geïnformeerd.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.