Levenstestament

Levenstestament, wat is het?

In het levenstestament legt u vast wie voor u belangrijke zaken kan behartigen, als u zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. 

Indien u zelf niet meer in staat bent te handelen, zullen anderen voor u zorgen en besluiten nemen over uw financiën, woning en inboedel. Maar ook over uw persoonlijke verzorging. Om te voorkomen dat anderen voor u beslissen zonder dat u hen daarvoor hebt aangewezen, kunt u door de notaris in een levenstestament laten vastleggen wie bevoegd is namens u te handelen. 

Verschil levenstestament en gewoon testament

Een levenstestament werkt gedurende uw leven. U geeft in deze notariële akte aan wat voor u belangrijk is, mocht u zelf niet meer kunnen beslissen. Een testament heeft pas werking na uw overlijden, en hierin legt u vast wie uw erfgenamen zijn en benoemt u een executeur, die uw zaken waarneemt ná uw overlijden. 
 

“Een levenstestament werkt gedurende uw leven. U geeft in deze notariële akte aan wat voor u belangrijk is, mocht u zelf niet meer kunnen beslissen.”

mr. Dox Verschuren

Notaris te Meerkerk

Wat leg ik vast in een levenstestament?

Wie behartigt uw belangen

In het levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze perso(o)n(en) zo een notariële volmacht om aan de hand van de in het levenstestament opgenomen bepalingen ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk zo verlopen, zoals u dat zelf ook gedaan zou hebben. 

Uw wensen over uw vermogen

Onderdeel van het levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, dus uw woning, inboedelgoederen, sieraden enzovoorts. U kunt aanwijzingen en bevoegdheden geven over de verkoop van de woning, welke meubelstukken u graag wilt behouden in uw nieuwe woonomgeving en hoe u de overige wilt verdelen. 

Beheer van financiën

Ook ten aanzien van het beheer van de financiën kunt u aangeven wat de bedoeling is. U kunt ook bepalen tot welk bedrag de zaakwaarnemer bevoegd is te handelen. Als u gewend bent om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te zetten. 

Persoonlijke zaken

Tot slot moet u ook denken aan persoonlijke zaken, zoals wie de medische beslissingen neemt en wie zorgt voor de huisdieren.

Uitvaart vastleggen in een levenstestament

In het testament (voor na uw overlijden) wordt vastgelegd wie de uitvaart gaat regelen; in het levenstestament wat uw specifieke wensen zijn. Het is verstandig om dit vast te leggen bij de uitvaartondernemer, zodat hiernaar kan worden verwezen in het (levens-)testament. 

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u gaat zorgen is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt voor bijvoorbeeld kinderen, naaste familie en voor de zorghulpverleners. De kantonrechter kan ingeval van verkoop van de woning of het doen van schenkingen houvast hebben aan het levenstestament omdat hierin uw wensen vastliggen.

Meer informatie over het levenstestament

In het artikel 'Het Levenstestament: bepaal wie namens u wat mag doen!' uit Het Financiële Dagblad op 21 juni 2014 vindt u meer informatie over het levenstestament. Lees het artikel over Levenstestament.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.