BV & NV oprichten

de NotarissenZakelijkBV & NV oprichten

BV of NV oprichten

Hoewel een BV of NV oprichten op zichzelf niet zo ingewikkeld is, zijn er belangrijke aandachtspunten. Onder andere als een al bestaande onderneming wordt ingebracht. Het is belangrijk om de aandachtspunten goed in kaart te hebben en uit te werken, omdat ze van grote invloed kunnen zijn op uw bedrijf.

"Wij bieden de uitgifte van digitale handtekeningcertificaten aan, waarmee u gegarandeerd bent van veilig verkeer van e-mail en andere data.”

mr. Martin Beenen

Notaris te Vianen

Vaste procedure bij oprichten van uw BV of NV

DeNotarissen werkt volgens een vaste procedure. Zo kunnen we een vlotte afwikkeling en een scherpe prijsstelling hanteren. Daarnaast weet u op deze manier zeker dat alle aspecten van uw oprichting of statutenwijziging aan bod komen, zodat een juiste afwikkeling gegarandeerd is.

Akte van oprichting 

Besloten vennootschappen (BV) en naamloze vennootschappen (NV) worden opgericht door middel van een akte van oprichting. Hierin staat onder meer de statuten van de vennootschap: de ‘grondwet’ van de BV of NV. Uiteraard is het belangrijk dat deze statuten geheel aansluiten op uw wensen. Sinds een versoepeling van de wet in 2012 is er meer vrijheid in de vormgeving van de statuten en is het belangrijk om u op dit gebied goed te laten adviseren.

Inschrijving bij KvK

Wij verzorgen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en zenden u het uittreksel uit het handelsregister toe. U heeft daar geen omkijken naar.

Wijzigen van statuten

Soms ontwikkelt uw bedrijf zich, waardoor nieuwe statuten nodig kunnen zijn. Wij adviseren u welke wijzigingen gedaan moeten worden. De wet schrijft voor dat statutenwijziging plaatsvindt bij notariële akte. Ook dit regelen wij uiteraard graag voor u.

Als uw bedrijf statuten heeft die zijn vastgelegd vóór 1 oktober 2012, kan het zijn dat hierin bepalingen zijn opgenomen waarvan het raadzaam is om die aan te passen. Dit in het licht van de mogelijkheden en voorschriften die de Flex-BV wetgeving nu geeft. Wij beoordelen graag uw statuten en geven u een overzicht van de mogelijke en wenselijke aanpassingen.

Aandelenoverdracht, fusies en splitsingen

Wanneer u aandelen gaat overdragen, uw bedrijf laat fuseren of uw onderneming splitst, dient dit goed geregeld te worden. Voor alle betrokken partijen is het belangrijk goed inzichtelijk te hebben wat na ondertekening de wederzijdse verplichtingen zijn. Wanneer hierover onduidelijkheden bestaan, kan dit later zeer vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen u het juiste advies verstrekken.

Voor een overdracht (levering) van aandelen is een notariële akte vereist die wij graag voor u opstellen.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.