Verenigingen & Stichtingen

de NotarissenZakelijkVerenigingen & Stichtingen

Vereniging of stichting oprichten

Iedereen die daaraan behoefte heeft kan een vereniging of stichting oprichten. De notaris stelt de oprichtingsakte op en zorgt dat de stichting of vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De bestuursleden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk. In het geval van een vereniging kunt u deze ook oprichten zonder notariële akte. Elk bestuurslid is dan wel hoofdelijk aansprakelijk voor bestuursbesluiten. Wij adviseren u graag over de juiste keuze.

"Iedereen die daaraan behoefte heeft kan een vereniging of stichting oprichten. Wij adviseren u graag over de juiste keuze.”

mr. Martin Beenen

Notaris te Vianen

Vereniging oprichten, uw rechten en plichten

Wanneer u een vereniging opricht, heeft u de keuze om dit bij notariële akte te doen of niet. Deze keuze heeft belangrijke consequenties.

Wanneer u ervoor kiest om een vereniging zonder notariële akte op te richten heeft deze slechts beperkte rechtsbevoegdheid. De vereniging 'mag' minder dan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Bovendien zijn de bestuurders (en soms zelfs oud-bestuurders) persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Ook mag de vereniging geen onroerend goed bezitten of geldleningen aangaan. Ook subsidieverleners eisen meestal dat een vereniging volledig rechtsbevoegd is.

Een vereniging mag winst maken, mits deze winst gebruikt wordt voor het gemeenschappelijke doel van de vereniging.

Statuten van een vereniging

Wanneer u de vereniging opricht zijn de statuten het belangrijkst. Zij vormen de 'grondwet' van de vereniging. Wanneer u de vereniging bij notariële akte opricht dienen de statuten aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet onder meer de naam en het doel van de vereniging zijn genoteerd. Wij informeren u graag hierover.

De rechten en plichten van een stichting

Een stichting kan alleen worden opgericht bij notariële akte of testament en is dus altijd volledig rechtsbevoegd. Een stichting kan géén leden hebben!

Wanneer de stichting uitkeringen wil doen is dit beperkt tot het sociale vlak. Dit is een zeer ruim begrip. Wij helpen u dan ook graag uw sociale doel op een, voor u passende, juridisch juiste wijze te omschrijven in de statuten. Bestuurders en oprichters mogen (met uitzondering van onkosten) geen uitkeringen ontvangen.

Net als bij een vereniging moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet onder meer de naam en het doel van de vereniging zijn genoteerd. Wij informeren u graag hierover.

Lagere belastingafdracht

Vanwege hun ideële doelstellingen komen veel verenigingen en stichtingen in aanmerking voor een gereduceerd belastingtarief. Wanneer u hiervoor in aanmerking denkt te komen, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Vanuit onze expertise hebben wij hierin ruime ervaring en zodoende helpen wij u hierbij graag.

Indien u meer informatie wilt over het verschil tussen stichtingen en verenigingen, dan kunt u terecht op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.