6 februari 2022

Echtscheiding en eigen woning

Geen makkelijk onderwerp dit keer. Als u besluit te scheiden heeft dat ook fiscale consequenties. Zeker als u (samen) een  eigen woning bezit.

 

Allereerst moet een besluit genomen worden of de woning verkocht wordt of dat u of uw ex-partner in de woning blijft wonen. Mocht u besluiten in de woning te blijven wonen dan is een akte van verdeling via de notaris nodig om de woning alleen op uw naam te krijgen in het kadaster. Heeft u in het verleden samen voor een hypotheekakte getekend, dan moet met de hypotheekbank worden afgesproken dat uw ex-partner niet langer aansprakelijk is voor de geldlening. Dit kan op twee manieren: de bank geeft een verklaring af dat zij uw ex-partner niet langer aansprakelijk houden voor de geldlening zodra de woning geheel op uw naam staat (dit heet een verklaring ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid) Of u sluit een nieuwe hypotheek en lost met deze nieuwe lening de oude lening af.

Voor het geval de hypotheekbank om welke reden ook (nog) niet wil meewerken aan het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, zou u kunnen besluiten de woning weliswaar alleen te gaan bewonen, maar gezamenlijk eigenaar te blijven. Dat komt in de praktijk regelmatig voor. Dat heeft consequenties voor uw ex-partner die volledig aansprakelijk blijft voor de hypotheekschuld. Ook heeft het fiscale consequenties voor de renteaftrek. De hypotheekrente mag na twee jaar nog maar voor de helft in aftrek worden gebracht. Dat is namelijk alleen voor uw deel. De andere helft geldt niet meer als hypotheekrente eigen woning want uw partner woont er niet meer.

Het wordt helemaal ingewikkeld als de woning op twee namen blijft staan en uw ex-partner overlijdt. Dan erft u waarschijnlijk niet meer van uw ex-partner. De erfgenamen van uw ex-partner erven het halve huis.

De vraag is hoe het zit met de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering. Normaal gesproken is die afgesloten om er voor te zorgen dat met de uitkering van de verzekering gelijk een deel van de hypotheek wordt afgelost. Maar als u niet langer erfgenaam bent of geen begunstigde van de polis, geeft dit problemen.

Kortom, laat u goed informeren in geval van scheiding en een eigen woning!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact