Erven

Een erfenis, wat moet ik weten?

Wanneer iemand overlijdt breekt vaak een moeilijke tijd aan. Naast verwerking van dit overlijden moeten ook veel praktische zaken geregeld worden. deNotarissen is hierin zeer ervaren en weet als geen ander hoe u op de juiste manier deskundig geholpen kunt worden bij de afwikkeling van de erfenis.

Is een notaris verplicht?

In sommige gevallen bent u verplicht een notaris te betrekken bij de afwikkeling van de nalatenschap:

  • Wanneer één of meerdere erfgenamen minderjarig zijn;
  • Wanneer het vermogen van één van de erfgenamen onder bewind staat;
  • Wanneer er registergoederen (huizen, gebouwen, grond, etc.) moeten worden verdeeld;
  • Wanneer het huis of de aandelen in de BV van de overledene aan één van de erfgenamen wordt toebedeeld.

Ook als de bovenstaande zaken niet aan de orde zijn, kan het raadzaam zijn een notaris in te schakelen. U weet dan zeker dat u niets over het hoofd ziet. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u direct vertellen wat in uw situatie aan te raden is.

"Onze erkende mediators zijn - doordat ze ook notaris zijn - zeer deskundig op het gebied van erfrecht. Zo kunnen we u als geen ander helpen de afwikkeling van de erfenis alsnog naar een goed einde te brengen.”

mr. Dox Verschuren

Notaris te Meerkerk

Verklaring van erfrecht, erfbelasting en verdeling

Het kan voorkomen dat u het onderling niet eens kunt worden over de afwikkeling van de erfenis. In dat geval kunnen wij bemiddelen. Onze erkende mediators zijn - doordat ze ook notaris zijn - zeer deskundig op het gebied van erfrecht. Zo kunnen we u als geen ander helpen de afwikkeling van de erfenis alsnog naar een goed einde te brengen.

Meestal kan de afwikkeling van een erfenis in drie stappen worden onderverdeeld.

  1. Allereerst dient vaak direct na het overlijden een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt. In deze verklaring geeft de notaris onder andere aan wie de erfgenamen zijn.
  2. Als tweede moet vaak erfbelastingaangifte worden gedaan.
  3. Tenslotte moeten de bezittingen van de overledene worden verdeeld.

Om deze drie stappen te kunnen voltooien, moeten wij een aantal zaken onderzoeken. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Erfenis (beneficiair) aanvaarden 

U kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen, maar ook voorlopig (beneficiair) aanvaarden. Let u hierbij wel op: uw keuze is niet herroepbaar. Ook kunt u een nalatenschap stilzwijgend aanvaarden door u als erfgenaam te gedragen en u bijvoorbeeld met de verdeling te bemoeien. 

Beneficiair aanvaarden houdt in dat u niet aansprakelijk wordt voor de schulden en dat u de nalatenschap alleen aanvaardt wanneer er sprake is van een positief saldo. 

Zowel bij het verwerpen als het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap dienen enkele formaliteiten bij de rechtbank geregeld te worden. DeNotarissen helpt u hierbij graag.

 

Wilt u hierover meer advies?

Neem contact met ons op.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.