Ons blog

Bent u nog bevoegd als bestuurder?

Als u bestuurder bent van een vereniging, is daaraan vaak een termijn verbonden. De statuten geven de spelregels van de vereniging. In de statuten kan de benoemingsperiode van een bestuurder zijn vermeld. U bent bijvoorbeeld benoemd voor een periode van drie jaar. Of het mogelijk is die termijn te verlengen, is vermeld in de statuten. De statuten worden eerst vastgesteld bij de oprichting

Wat staat er in een levenstestament?

Het woord zegt het al: het is een testament, een regeling voor het geval iemand nog leeft. In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarmee houdt u zelf de regie, ook als u daar zelf niet meer in staat bent te handelen bijvoorbeeld vanwege dementie of als gevolg van een ongeluk.

Vacature Kandidaat-notaris ondernemingsrecht

Voor ons kantoor in Vianen zijn wij op zoek naar een

Kandidaat-notaris ondernemingsrecht

Erfbelasting

Als u overlijdt, dan betalen uw erfgenamen erfbelasting. Hoeveel dat is hangt af van de omvang van uw vermogen. Ook hangt het af van degene die erft.

Wat doet de notaris na een overlijden?

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk geen opdracht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden. Als u als nabestaande een notaris nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een notaris van uw keuze en opdracht geven.

Familie- en erfrecht informatieavond

Op dinsdag 13 september 2022 zal notaris Geertje Dantuma een lezing inzake familie- en erfrecht houden in Uitvaarthuis Vianen.

Samenwoners die gaan trouwen, opgelet!

Woont u samen in het huis van uw partner? Of heeft u samen een huis gekocht waarbij één van beiden meer geld in de woning heeft geïn­ves­teerd? Dan kan dat consequenties hebben als u gaat trouwen.

Een bonus voor de bonuskinderen

Regelmatig komt bij samengestelde gezinnen de wens naar voren de bonuskinderen te betrekken in de nalatenschap. Met een bonuskind wordt dan bedoeld een kind van de partner, niet zijnde een eigen kind.

Wilt u de nalatenschap aanvaarden of heeft u dat (indirect) al gedaan?

Als u erfgenaam bent, kunt u beslissen of u de nalatenschap wilt aanvaarden of niet. Ik schreef daarover al eens eerder. U kunt aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.