Ons blog

Geen handtekening kunnen zetten? Dement? In coma?

Het kan gebeuren dat u niet meer zelf kunt beslissen. In het geval van dementie, coma of vanwege lichamelijke oorzaken kan het zijn dat u geen beslissingen kunt nemen of niet uw handtekening kunt zetten. Als u zelf niets regelt, zal bij de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten worden aangevraagd. Dan is duidelijk wie uw belangen mogen behartigen. U kunt ook zonder de rechter de regie pakken. Met een zogenaamd levenstestament regelt u zelf wie uw zaken gaan behartigen. U bepaalt onder andere wat de bevoegdheden van de gemachtigde zijn en aan wie rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Mag de gemachtigde alles doen of stelt u grenzen of geeft u aanwijzingen?

Oversluiten hypotheek

Als u in het verleden een huis heeft gekocht met een financiering van een bank is er zeer waarschijnlijk een hypotheekrecht voor de bank gevestigd. Uw huis is daardoor bezwaard met hypotheek en dat is zichtbaar in het Kadaster.

Uw kind onterven? Ja of nee?

Als u komt te overlijden en u heeft kinderen, dan erven de kinderen altijd iets op grond van de wet. Een deel van uw geld en een deel van uw bezittingen en schulden. Als u getrouwd bent, dan krijgen de kinderen dat meestal nadat ook uw partner is overleden.

Huis kopen met hulp ouders?

Ouders kunnen kinderen financiële hulp geven bij de koop van hun (eerste) huis.

na-corona-hoe-zit-het-met-de-algemene-ledenvergadering-bij-een-vereniging

Na corona: hoe zit het met de algemene ledenvergadering bij een vereniging?

De voetbalclub, de tennisvereniging, de biljartclub en de carnavalsvereniging: dat zijn meestal verenigingen. Een vereniging is een zogenaamde rechtspersoon van en voor de leden. De vereniging heeft een bepaald doel, minimaal twee leden en een bestuur maar ook een ledenvergadering. De ledenvergadering komt minimaal één keer per jaar bijeen en vormt als het ware het hoogste beslisorgaan. Een agenda is verplicht, leden moeten worden opgeroepen, kunnen hun zegje doen en hebben ook allemaal stemrecht. Zoals de regels nu zijn moet de ledenvergadering fysiek - op een locatie - worden gehouden. De vergadering kan op dit moment wel deels digitaal, omdat de leden digitaal kunnen stemmen als dat technisch mogelijk is.

Twintig jaar nieuw erfrecht!

Het wordt nog het nieuwe erfrecht genoemd, maar inmiddels is het alweer twintig jaar geleden dat het erfrecht drastisch is gewijzigd.

Wat is er onder meer gewijzigd?

Uitgaande van het geval van een situatie met een echtpaar met twee kinderen speelt het volgende.

Vastleggen of verliezen?

Voor mensen die getrouwd zijn, kent de wet veel regels. Bijvoorbeeld van wie de woning is, de hypotheekschuld, de bankrekening en de inboedel. Voor mensen die niet getrouwd zijn, is dat heel anders. De wet heeft voor hen geen specifieke regels. Om juridisch belangrijke zaken vast te leggen, is het zinvol om een samenlevingscontract aan te gaan. En zaken als kosten van de huishouding, de eigendom van de inboedel, de auto en de fiets en bijvoorbeeld het pensioen vast te leggen. Maar ook eventuele investeringen of betalingen van het eigen spaargeld aan de gezamenlijke woning.

Erkenning en gezag

Bent u ongehuwd en niet geregistreerd als partner via de gemeente? Dan is het volgende van belang als u een kind heeft of verwacht.

'Digitaal of op papier?

deNotarissen Beenen Dantuma Verschuren in Vianen en Meerkerk verzorgt om de week een column. Notaris Geertje Dantuma schrijft de columns al jaren. Vanaf nu zal notaris Martin Beenen ook de columns over verschillende notariële zaken verzorgen.