Ons blog

U heeft een bedrijf en u wordt ziek, wat kunt u van tevoren regelen?

Deze vraag geldt eigenlijk voor iedere ondernemer. Of u nu een besloten vennootschap (BV) heeft of een eenmanszaak. En ook is deze vraag van belang als u in het bestuur zit van een vereniging of stichting. In deze column wordt de situatie besproken voor een BV.

Samenwonen en niets regelen ?

Woont u samen maar heeft u niets geregeld? U bent niet verplicht een samenlevingsovereenkomst aan te gaan, maar verstandig om dat na te laten is het meestal niet.

Als u samenwoont ontstaan er vaak gemeenschappelijke bezittingen zoals een gemeenschappelijke rekening of door een gezamenlijke aankoop van bijvoorbeeld inboedel. Nog verstrekkender zijn de gevolgen van het samen aankopen van een huis. Wat gebeurt er dan bij uit elkaar gaan of bij overlijden?

Uw onderneming van de hand doen?

U heeft een goedlopende onderneming. Als u uw onderneming van de hand wilt doen, loopt u tegen een aantal zaken aan. Zoals: welk moment, aan wie en tegen welke prijs?

Het beeld van een notaris

Als u wordt gevraagd hoe een notaris er uit ziet en wat het werk inhoudt, wat is dan uw antwoord?

Wie erft de schulden?

Een familielid overlijdt

Stel, iemand uit uw familie komt te overlijden. In de meeste gevallen laat de overledene wel wat na. Bijvoorbeeld de spullen die in huis staan, het spaargeld, de inboedel, de huisdieren of bijvoorbeeld een woning. Ook kunnen schulden worden nagelaten. Deze vervallen niet bij overlijden, maar blijven gewoon bestaan. Meestal is het zo dat de waarde van de bezittingen groter is dan de waarde van de schulden. Soms niet, dan zijn er meer schulden dan er geld is

Erfbelasting (bij overlijden van de langstlevende)

Na een overlijden moet er meestal aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Of en hoeveel erfbelasting er is verschuldigd hangt af van het vermogen van de overledene en de (familie)verhouding tot de overledene.

Uit elkaar? Wat gebeurt er met de woning?

Als u samen een woning heeft en u niet langer samenwoont/gaat scheiden, is de vraag wat er met de woning gaat gebeuren. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor en daarover moet u dan onderling afspraken maken en vastleggen.

Hulp bij de aankoop van een woning?

Bij de aankoop van een huis gaat u naar een bank om een lening aan te vragen als dat nodig is . De lening wordt door de bank verstrekt en als zekerheid krijgt de bank hypotheekrecht op uw huis. Het hypotheekrecht wordt in een notariƫle akte vastgelegd en ingeschreven in het kadaster. U betaalt aan de bank de rente en kan die rente in aftrek brengen voor uw Inkomstenbelasting

Hoe te handelen als de bestuurder van een BV ziek is of overlijdt?

Die vraag geldt eigenlijk voor elke ondernemer. Of u een BV heeft of niet, maar wie is uw vervanger als u zelf niet kunt handelen?