Ons blog

Testament nog actueel?

Het belang van deze vraag bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland op Valentijnsdag.

De politiek? Eerst de notaris

Op TV, in de krant en in de sociale media wordt momenteel het nieuws gedomineerd door de politiek. Op 22 november 2023 waren er verkiezingen. Nu onderzoeken de grootste partijen hoe een regering kan worden gevormd. Het vormen van de regering is in het nieuws goed te volgen. Minder bekend is hoe een politieke partij is georganiseerd.

Voorlopige koopovereenkomst

Als u een woning koopt, is er eerst een koopovereenkomst nodig. Die koopovereenkomst is de basis voor de uitwerking van de akte van levering die door de notaris wordt opgesteld. Na ondertekening door kopers en verkopers op de dag van de sleuteloverdracht, wordt die akte van levering door de notaris in het kadaster ingeschreven en zo krijgt u de woning op uw naam.

Het aandeelhoudersregister van de BV

Een besloten vennootschap (BV) is verplicht een aandeelhoudersregister te hebben.

Wat is het?

Een aandeelhoudersregister is een boek waarin onder meer is opgenomen wanneer een BV is opgericht, wie de aandeelhouder van de BV is, of de aandelen zijn betaald en wat de hoogte van het aandelenkapitaal is.

Goede voornemens?

Allereerst: voor alle lezers een voorspoedig 2024 gewenst!

In het nieuwe jaar is er tijd om zaken te regelen die u al lang van plan was (waarschijnlijk). Ik schrijf dit omdat ik vaak hoor en merk dat het regelen van notariële zaken wordt uitgesteld. Het is iets voor later. Maar stel het niet uit! Je weet ten slotte niet in welke situatie je terecht komt. Dan is het soms te laat om nog zaken te regelen. De belangen zijn vaak groot.

Gesprekstof bij de oliebollen

Nu het nieuwe jaar voor de deur staat is het wellicht tijd om uw notariële zaken te overwegen. Ik heb voor u vijf notariële onderwerpen geselecteerd om als gesprekstof te dienen bij de oliebollen.

Het team van deNotarissen wenst u fijne kerstdagen !

Eindejaarstips

Wilt u belasting besparen dan kunnen onderstaande tips voor u van toepassing zijn.

Waar aan te denken bij de koop van een woning ?

Bij het aankopen van een woning zijn er een aantal belangrijke stappen te nemen. Allereerst vereist de wet dat voor de koop van een woning de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Naast de woning zelf, maken de koopsom, de bankgarantie, de datum van de overdracht bij de notaris, de eventuele erfdienstbaarheden, de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst. Enkele aspecten licht ik toe.