29 juni 2020

Voogdij regelen

Door ouders wordt regelmatig gevraagd of het nodig is om een voogd aan te wijzen. Als u beiden overlijdt en u heeft minderjarige kinderen, dan moet de kantonrechter een voogd aanwijzen om zo de zorg voor uw kinderen te regelen. Dat is anders als u zelf een voogd heeft aangewezen in een testament.

Ook is het mogelijk dat u bij de Rechtbank in het gezagsregister heeft aangegeven wie de voogd zou moeten zijn

Als één van de ouders (met ouderlijk gezag) overlijdt, dan is de andere ouder, mits deze ook het ouderlijk gezag heeft, alleen bevoegd om beslissingen over het kind te nemen. Voogdij is dan niet nodig. Het ouderlijk gezag eindigt als uw kind meerderjarig, 18 jaar, oud is.

 

Voogdij regelen in een testament

Door onderling met vrienden of familie af te spreken dat u voor elkaars kinderen als voogd zult optreden, is niet voldoende. Het is dan niet officieel vastgelegd. Op het moment dat u beiden overlijdt, kan discussie met bijvoorbeeld familie ontstaan wie de kinderen zal opvoeden en verzorgen.

Naast een voogdijbepaling kunt u in een testament meer voor uw kinderen vastleggen:

  • Bewind. De voogdij eindigt als uw kind 18 jaar oud is en uw kind kan dan zelf over de erfenis beschikken. Om te voorkomen dat een kind op die leeftijd al zelf over het geld kan beschikken is het mogelijk om bewind in te stellen bijvoorbeeld totdat uw kind 21 jaar oud is. In het testament staat wie de bewindvoerder is en welke taken die heeft;
  • Uitsluitingsclausule. Daarmee legt u vast dat uw erfenis voor uw eigen kind is en niet voor zijn of haar partner. Bij een onverhoopte echtscheiding van uw kind wordt uw erfenis dan niet gedeeld.

Wilt u meer weten over een testament? Lees dan verder over het opstellen van een testament of neem contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact