29 februari 2024

Testament nog actueel?

Het belang van deze vraag bleek uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland op Valentijnsdag.

De situatie was als volgt. Een man overleed en had ten tijde van zijn eerste huwelijk een zogenaamd langstlevende testament gemaakt. Daarna was bij gescheiden en getrouwd met een andere vrouw.

De tweede echtgenote was bij de Rechtbank een procedure gestart en stelde dat zij erfgename was in plaats van de eerste echtgenote die in het testament genoemd was. De Rechtbank ging hier niet in mee: de in het testament genoemde (eerste) echtgenote was geen erfgename. Het was niet vanzelfsprekend dat de langstlevende regeling nu voor de tweede echtgenote zou gelden. De Rechtbank oordeelde dat de bewoordingen van het testament duidelijk waren en de tweede echtgenote geen rechten had. Alleen de kinderen van de man werden als erfgenamen gezien.

In een eerdere uitspraak van de Hoge Raad van 10 november 2023 oordeelde de rechter nog dat een testament kan vervallen door een wijziging van feiten en omstandigheden.

Veel beter is natuurlijk dat dit soort situaties worden voorkomen. Is uw testament al een tijd geleden opgesteld? Of is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan is het verstandig om het testament te bespreken en mogelijk te herzien

mr. Geertje Dantuma  

notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact