17 mei 2024

Geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst, wat is het verschil?

In de praktijk merk ik dat er onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen een geregistreerd partnerschap en een samenlevingsovereenkomst. Soms wordt gedacht dat inschrijving op hetzelfde adres bij de gemeente een geregistreerd partnerschap inhoudt. Maar dan is er juridisch gezien niets geregeld en erft u bijvoorbeeld niet van elkaar.

Samenlevingscontract

Een samenlevingsovereenkomst wordt bij een notaris opgesteld en daarin worden regelingen opgenomen voor het verdelen van de kosten van de huishouding en aanspraken op elkaars partnerpensioen. Voor een gemeenschappelijk huis, gezamenlijke inboedel en gemeenschappelijke bankrekening kan in de samenlevingsovereenkomst worden afgesproken dat de langstlevende partner deze zaken bij het overlijden van de eerste allemaal krijgt toebedeeld. Privébezittingen (bezittingen op eigen naam) vererven niet naar de langstlevende partner, tenzij er ook testamenten zijn opgesteld.

Geregistreerd partnerschap

In geval van een geregistreerd partnerschap gaat u een registratie aan bij de gemeente. Deze registratie heeft dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Sinds 2018 geldt bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap (net als bij een huwelijk) als hoofdregel dat u registreert in een beperkte gemeenschap van goederen. Daardoor blijven bezittingen van vóór de partnerregistratie in beginsel uw eigendom en deelt u bij het verbreken van het partnerschap alleen wat er tijdens de partnerregistratie is opgebouwd.

Een notariële akte is niet per sé nodig tenzij u partnerschapsvoorwaarden wilt opmaken om af te wijken van de hoofdregel van beperkte gemeenschap van goederen.

Het opstellen van partnerschapsvoorwaarden (vergelijk bij een huwelijk het opstellen van huwelijkse voorwaarden) kan verstandig zijn in verschillende gevallen. Bijvoorbeeld als een partner een eigen onderneming heeft of als er kinderen uit een eerdere relatie zijn of als er grote verschillen in de vermogens van beide partners zijn. Bij overlijden van één van de geregistreerde partners, geldt als hoofdregel dat de hele erfenis aan de langstlevende partner toekomt en daarna de kinderen.

Slot

Laat u goed voorlichten over de verschillen. De notaris kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

mr. Martin Beenen notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact