26 april 2024

Erfdienstbaarheden

Stel dat u een huis koopt en er is sprake van een brandgang aan de achterzijde van uw woning en deze brandgang ligt (deels) op uw grond. Mag u die brandgang dan blokkeren of bij uw tuin betrekken omdat het uw grond is?

Wat is er beschreven ?

Dat hangt af van wat in eerdere akten is beschreven. Meestal hebben de bewoners van de omliggende woningen er belang bij dat de brandgang ook voor hen toegankelijk blijft. De buurvrouw wil met de fiets achter haar huis kunnen komen en dat kan niet langer als u de brandgang bij uw tuin betrekt.

Algemene akte van het woonblok

Als er woningen worden gebouwd, worden in een algemene akte voor het hele woonblok dergelijke afspraken vastgelegd. In een akte vestiging erfdienstbaarheden is dan bijvoorbeeld vermeld dat de brandgang voor eigenaren van omliggende woningen toegankelijk moet blijven. Ook is dan vermeld dat de brandgang gezamenlijk moet worden onderhouden. Bij elke overdrachtsakte van woningen in dat blok worden de gemaakte afspraken uit de algemene akte aangehaald zodat opvolgende eigenaren ook weer bekend zijn met de afspraken.

Zijn de erfdienstbaarheden nog actueel ?

Soms zijn erfdienstbaarheden in de loop van de tijd niet meer actueel. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat een heg in stand gelaten moet blijven maar er is daarvoor in de plaats een hek gezet. Dat laatste is natuurlijk een overtreding van de eerder gemaakte afspraken en kan leiden tot een boete. Maar als alle belanghebbenden het eens zijn dan kan de erfdienstbaarheid worden opgeheven/gewijzigd. Daarvoor is een notariële akte nodig waarbij alle belanghebbenden worden betrokken. Die akte wordt bij het kadaster ingeschreven zodat toekomstige eigenaren ook weer van de gemaakte afspraken weten. Als er op percelen die het betreft een hypotheek rust, moeten de hypotheekbanken hiervoor vooraf toestemming geven.

mr. Geertje Dantuma

notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact