30 mei 2024

"In de schulden na een erfenis"

Zo was de kop van NOS.nl eerder deze maand.

"De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank laten erfgenamen betalen voor schulden die ze erven van ouders, ook als ze alleen maar schulden erven. Andere overheidsinstanties, zoals verschillende grote gemeentes, doen dit juist niet."

Hoe kunt u dit voorkomen?

Als u erfgenaam bent van bijvoorbeeld uw moeder, kunt u de keuze maken of u wilt aanvaarden of niet. Daarover schreef ik al eens eerder. U kunt aanvaarden maar dan bent u ook aansprakelijk voor de schulden. U kunt ook weigeren. Of u kunt eerst inventariseren of de nalatenschap positief uitpakt. Bij de laatste twee opties (verwerpen of zogenaamd beneficiair aanvaarden) is het afleggen van een verklaring via de Rechtbank nodig. Daar zijn kosten aan verbonden.

Inzicht in de administratie

Als u geen inzicht heeft (gehad) in de administratie van de overledene is het raadzaam te onderzoeken of het saldo van de nalatenschap positief is. Ook moet u voorzichtig zijn met spullen uit het huis van de overledene te halen of geld van de erfenis op eigen bankrekeningen te zetten. Dan gedraagt u zich als erfgenaam en kan een schuldeiser u aansprakelijk stellen.

Volgens het bericht van NOS.nl komt het voor dat de SVB pas twee jaar na het overlijden een brief stuurt met een overzicht van de teveel uitbetaalde pensioenen. Daardoor loopt de schuld al gauw op tot duizenden euro's.

Kwijtschelden

Grotere steden als Rotterdam en Amsterdam willen een belastingaanslag nog wel eens kwijtschelden als de schuld bij de erfgenaam komt.

Nalatenschap aanvaarden

In de wet is een regeling voor onverwachte schulden. Als u de nalatenschap al heeft aanvaard, maar u kende de schuld niet en na het uitzoeken van de administratie was u niet van de schuld op de hoogte, dan is het mogelijk om de kantonrechter te vragen of u alsnog beneficiair mag aanvaarden. Zodoende bent u niet aansprakelijk voor de schuld.

Blijkbaar kwam de situatie die door NOS.nl werd beschreven niet in aanmerking voor de regeling bij onverwachte schulden.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen en daarom is het altijd raadzaam om de administratie eerst goed uit te zoeken voordat u een keuze maakt over het aanvaarden of niet.

mr. Geertje Dantuma notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

NeemĀ  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact