23 februari 2024

De politiek? Eerst de notaris

Op TV, in de krant en in de sociale media wordt momenteel het nieuws gedomineerd door de politiek. Op 22 november 2023 waren er verkiezingen. Nu onderzoeken de grootste partijen hoe een regering kan worden gevormd. Het vormen van de regering is in het nieuws goed te volgen. Minder bekend is hoe een politieke partij is georganiseerd.

Hoe richt je een politieke partij op?

De wet stelt geen bijzondere eisen aan de oprichting van een politieke partij. Iedereen die dat wil, kan een politieke partij oprichten, landelijk of lokaal. Dat is in de Grondwet gewaarborgd. Een politieke partij kan uit één persoon bestaan of kan bijvoorbeeld een vereniging met leden zijn.

Wat is vereist?

Voor verkiezingsdeelname moet een politieke partij een vereniging zijn. Een vereniging wordt opgericht door leden, die ook het bestuur kiezen. In de statuten is bepaald wat de naam is, wie lid kunnen worden, hoe wordt vergaderd en wat de doelstellingen zijn. Voor de akte van oprichting van de vereniging/politieke partij is een notaris nodig. Inschrijving in het handelsregister is ook verplicht.

Een partij met meerdere leden

De meeste politieke partijen zijn dan ook een vereniging. Neem bijvoorbeeld het CDA, de VVD, de BBB en het NSC. Deze partijen zijn georganiseerd als verenigingen, waarbij duizenden leden deelnemen aan de besluitvorming en politici naar voren schuiven.

Een partij met één lid

Enkele partijen hebben slechts één lid. Bijvoorbeeld de PVV. De besluitvorming bij deze partij vindt op andere wijze plaats. Er is geen ledenvergadering waarin samen besluiten kunnen worden genomen. Het organisatiemodel van deze partij is rond één persoon opgezet.

Slot

In essentie vormen politieke partijen de ruggengraat van onze democratie. Iedereen kan binnen de grenzen van de wet een politiek partij oprichten. Dit recht is in de Grondwet verankerd.

Tussenkomst van een notaris is nodig.

 

mr. Martin Beenen

notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact