11 april 2024

Zit u in het bestuur van de fietsclub, de voetbalclub of een andere vereniging?

Sportclubs zijn vaak verenigingen. Verenigingen bestaan uit leden en een bestuur. Voor de organisatie van een vereniging, het bestuur en de algemene ledenvergadering gelden speciale regels.

Statuten

Als u bestuurder bent, is daaraan vaak een termijn verbonden. De statuten geven de spelregels. In de statuten kan de benoemingsperiode van een bestuurder zijn vermeld. U bent bijvoorbeeld benoemd voor een periode van drie jaar. Of het mogelijk is die termijn te verlengen, is vermeld in de statuten. De statuten worden vastgesteld bij de oprichting.

Klopt de inschrijving in de Kamer van Koophandel nog ?

De bestuurders van de vereniging zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Buitenstaanders die het handelsregister raadplegen mogen er van uit gaan dat de inschrijving klopt. In de praktijk blijkt dat het handelsregister niet altijd correct is bijgehouden.

U bent bijvoorbeeld niet herbenoemd als bestuurder. De termijn zit er op en u bent niet langer bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen. Of uw totale zittingsduur zit er op en verlenging is niet meer mogelijk volgens de statuten. Ook na verloop van de toegestane periode voor de herbenoeming bent u niet langer bevoegd. Als besluiten worden genomen door een bestuurslid die niet bevoegd is, kan dat grote gevolgen hebben of leiden tot aansprakelijkheid.

Een rooster van aftreden

Het is raadzaam dat het bestuur van de vereniging een rooster van aftreden bijhoudt. Ook is het verstandig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel te raadplegen om na te gaan of de inschrijvingen nog actueel zijn.

Een vereniging besturen kan heel leuk zijn. Het in acht nemen van de spelregels hoort daar ook bij.

mr. Martin Beenen

notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

NeemĀ  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact