9 april 2018

Wie kan inloggen bij internetbankieren of Facebook als u dat zelf niet kunt?

Wat wilt u dat er gebeurt met uw Facebook- of Twitter-account als u overlijdt? Of als u zelf niet in staat bent uw account te beheren door ziekte of ongeval?

Een testament bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Vaak wordt ook een executeur aangewezen die uw nalatenschap mag afwikkelen. Wat de taken van de executeur precies zijn, staat in het testament beschreven. De bank zal vragen om een verklaring van erfrecht waaruit blijkt wie de executeur is en welke taken die heeft. Op die manier krijgt de executeur toegang tot de bankrekening. Maar voor digitale zaken als Facebookaccounts is wettelijk weinig geregeld. Wat moet de executeur of wat moeten nabestaanden doen met uw digitale gegevens?

Als u zelf een overzicht maakt van uw wachtwoorden/inloggegevens en vastlegt wat ermee moet gebeuren na uw overlijden geeft dit duidelijkheid. Ook kunt u beschrijven wat er met digtiale bezittingen als foto’s moet gebeuren. De lijst kunt u het beste bij uw testament laten bewaren bij de notaris. Ook kunnen de wensen in het testament worden opgenomen.

Voor het geval u (tijdelijk) niet in staat bent zelf te beslissen en in te loggen bij uw bank, kunt u ook vastleggen wie dan namens u de zaken kan behandelen. Dat kan in een levenstestament waarover ik al eerder schreef. Dit levenstestament vermeld dan ook dat de gemachtigde uw digitale leven kan bewaken. Het is natuurlijk wel belangrijk dat wachtwoorden/inloggevens bij de gemachtigde bekend zijn. Ook wordt vastgelegd wie er mee mag kijken of dat iemand alleen als gemachtigde mag optreden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact