19 november 2018

Zelf een huis verkopen of kopen

Als u zelf een huis koopt over verkoopt is het van belang dat afspraken snel en duidelijk worden vastgelegd. Wellicht is de wederpartij u persoonlijk bekend en vertrouwt u er op dat ‘alles wel goed komt’, maar niets is zo vervelend als dat achteraf onenigheid ontstaat omdat de afspraken niet helder zijn. De belangen bij de overdracht van een woning zijn daarvoor te groot.

Het is dus van belang een koopovereenkomst op te laten stellen. Zolang die niet is opgesteld en getekend heeft u niets om op terug te vallen. Bovendien is een koopovereenkomst juridisch noodzakelijk, een koop van een huis kan alleen schriftelijk. U voldoet al aan de eis ‘schriftelijk’ als u iets op de achterkant van een bierviltje zet en partijen zetten er hun handtekening onder. Maar dat is juridisch niet voldoende.

Voordat een koopovereenkomst wordt opgesteld door een notaris, controleert deze verschillende registers en gegevens. In het kadaster wordt nagezien of de verkoper wel de eigenaar is van de woning. Ook kan de notaris uit de gegevens van het kadaster opmaken of uw buren rechten hebben, bijvoorbeeld om met hun kliko iedere week door uw tuin te lopen. Dat is natuurlijk ook voor de koper van belang om te weten. Naast het faillissementsregister, Basisregistratie Personen en controle van legitimatiebewijzen, controleert de notaris ook gelijk of er een hypotheek op het verkochte huis rust, die moet worden afgelost bij de uiteindelijke eigendomsoverdracht. Verder informeert de notaris bij partijen naar afspraken over ontbindende voorwaarden en waarborgsom / bankgaranties. Een waarborgsom of bankgarantie kan van pas komen als uw koper na het tekenen van de koopovereenkomst vertrekt en niet meer voornemens is de latere leveringsakte (eigendomsoverdracht) te tekenen. Gebruikelijk is dat de koper een bedrag gelijk aan 10% van de koopsom van de woning op de rekening van de notaris stort (waarborgsom) of een bank een bankgarantie laat afgeven voor dat bedrag. Is uw koper niet meer te traceren of werkt deze niet mee, dan heeft u als verkoper recht op die 10% waarborg. Moet u natuurlijk wel weer een nieuwe koper zien te vinden.

Pas nadat een koopovereenkomst is getekend, gaat de wettelijke bedenktijd in. U heeft als koper dan drie werkdagen de tijd om na te denken. Als u toch spijt heeft van de koop, kunt er binnen die drie dagen vanaf. Als u de verkoper bent, geldt die bedenktijd niet, u bent gelijk aan de verkoop gebonden na het tekenen van de overeenkomst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact