Ons blog

Waarom u niet bij een bespreking aanwezig mag zijn

Menigmaal nemen cliënten hun familieleden of een vertrouwd persoon mee naar de bespreking van hun testament of levenstestament. Het is niet ongebruikelijk dat verbaasd wordt gereageerd als ik hen mededeel dat ik toch echt alleen met cliënt wil spreken en hen moet verzoeken in de wachtkamer plaats te nemen. Maar waarom is dit zo?

Uit elkaar? Wat gebeurt er met de woning?

Als u samen een woning heeft en u niet langer samenwoont/gaat scheiden, is de vraag wat er met de woning gaat gebeuren. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor en daarover moet u dan onderling afspraken maken en vastleggen.

Is uw testament actueel?

Als u eerder een testament heeft opgesteld en uw persoonlijke situatie wijzigt, is het de vraag of uw testament nog aansluit bij uw wensen. Indien het testament niet meer aansluit bij uw persoonlijke situatie en u overlijdt, moet het testament soms worden uitgelegd door de rechter. Dat was het geval in een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden van maart 2022.

Eerder dan december naar notaris

Waarom het druk is in december bij de notaris? Omdat er bijvoorbeeld een wetswijziging aan zit te komen per januari van het volgende jaar. Of u wilt in het nieuwe jaar met een schone lei beginnen en rondt de zaken in het huidige jaar graag af.

Wat gebeurt er met uw social media na overlijden?

Miljoenen mensen gebruiken iedere dag sociale media. De profielen die u hiervoor heeft aangemaakt, blijven ook na uw overlijden bestaan. Heeft u al nagedacht wat er met uw profielen moet gebeuren na uw overlijden? Moeten ze worden ingericht als gedenkpagina? Of moeten ze worden verwijderd?

Vacature receptionist(e)/telefonist(e)

Collegialiteit en toegankelijkheid zijn bij ons erg belangrijk; er heerst onder de collega's een persoonlijke en informele bedrijfssfeer. Voor ons kantoor in Vianen zijn wij met spoed op zoek naar collega receptionist(e)/telefonist(e).

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

Afhankelijk hoe uw nalatenschap is samengesteld, verloopt de afwikkeling van uw erfenis. De nalatenschap kan beperkt zijn tot een enkele bankrekening, er kunnen ook meer bezittingen of een onderneming zijn waardoor de afwikkeling ingewikkelder is. Ook kan van belang zijn hoeveel erfgenamen bij uw nalatenschap betrokken zijn.

Geregistreerd Partnerschap

In de praktijk merk ik dat mensen niet goed weten wat zij nu precies wel regelen met een geregistreerd partnerschap en wat niet.

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning. Geen makkelijk onderwerp dit keer. Als u besluit te scheiden heeft dat ook fiscale consequenties. Zeker als u (samen) een  eigen woning bezit.