Ons blog

Eerder dan december naar notaris

Waarom het druk is in december bij de notaris? Omdat er bijvoorbeeld een wetswijziging aan zit te komen per januari van het volgende jaar. Of u wilt in het nieuwe jaar met een schone lei beginnen en rondt de zaken in het huidige jaar graag af.

Wat gebeurt er met uw social media na overlijden?

Miljoenen mensen gebruiken iedere dag sociale media. De profielen die u hiervoor heeft aangemaakt, blijven ook na uw overlijden bestaan. Heeft u al nagedacht wat er met uw profielen moet gebeuren na uw overlijden? Moeten ze worden ingericht als gedenkpagina? Of moeten ze worden verwijderd?

Vacature receptionist(e)/telefonist(e)

Collegialiteit en toegankelijkheid zijn bij ons erg belangrijk; er heerst onder de collega's een persoonlijke en informele bedrijfssfeer. Voor ons kantoor in Vianen zijn wij met spoed op zoek naar collega receptionist(e)/telefonist(e).

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

Afhankelijk hoe uw nalatenschap is samengesteld, verloopt de afwikkeling van uw erfenis. De nalatenschap kan beperkt zijn tot een enkele bankrekening, er kunnen ook meer bezittingen of een onderneming zijn waardoor de afwikkeling ingewikkelder is. Ook kan van belang zijn hoeveel erfgenamen bij uw nalatenschap betrokken zijn.

Geregistreerd Partnerschap

In de praktijk merk ik dat mensen niet goed weten wat zij nu precies wel regelen met een geregistreerd partnerschap en wat niet.

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning. Geen makkelijk onderwerp dit keer. Als u besluit te scheiden heeft dat ook fiscale consequenties. Zeker als u (samen) een  eigen woning bezit.

Is de verkoper bevoegd?

"U kunt alles verkopen" wordt wel eens gezegd. Dat is op zich juist, alleen kunt u niet alles leveren. En dat is natuurlijk wel belangrijk om er voor te zorgen dat na verkoop de levering ook kan plaatsvinden en het nieuwe huis op uw naam komt.

Bent u een UBO?

Een UBO is een Ultimate Beneficial Owner, of in het Nederlands: een Uiteindelijke Beleidsbepaler of Uiteindelijk Belanghebbende. Hiermee wordt bedoeld de eigenaar of degene met (een bepaalde mate van) zeggenschap in een bedrijf of organisatie. U heeft bijvoorbeeld meer dan 25% van de aandelen. Of zeggenschap in een vennootschap op grond van een overeenkomst.

Toegang tot e-mailbox van een overledene

Als u de nalatenschap van iemand gaat afwikkelen is het handig om snel over de administratie van de overledene te kunnen beschikken. Niet altijd zijn alle gegevens direct beschikbaar omdat u het wachtwoord van bijvoorbeeld een mailadres van de overledene niet weet.