Ons blog

Erfbelasting

Als u overlijdt, dan betalen uw erfgenamen erfbelasting. Hoeveel dat is hangt af van de omvang van uw vermogen. Ook hangt het af van degene die erft.

Wat doet de notaris na een overlijden?

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk geen opdracht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden. Als u als nabestaande een notaris nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een notaris van uw keuze en opdracht geven.

Familie- en erfrecht informatieavond

Op dinsdag 13 september 2022 zal notaris Geertje Dantuma een lezing inzake familie- en erfrecht houden in Uitvaarthuis Vianen.

Samenwoners die gaan trouwen, opgelet!

Woont u samen in het huis van uw partner? Of heeft u samen een huis gekocht waarbij één van beiden meer geld in de woning heeft geïn­ves­teerd? Dan kan dat consequenties hebben als u gaat trouwen.

Een bonus voor de bonuskinderen

Regelmatig komt bij samengestelde gezinnen de wens naar voren de bonuskinderen te betrekken in de nalatenschap. Met een bonuskind wordt dan bedoeld een kind van de partner, niet zijnde een eigen kind.

Wilt u de nalatenschap aanvaarden of heeft u dat (indirect) al gedaan?

Als u erfgenaam bent, kunt u beslissen of u de nalatenschap wilt aanvaarden of niet. Ik schreef daarover al eens eerder. U kunt aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.

Notarisklerk onroerend goed

Voor ons kantoor in Vianen zijn wij op zoek naar een ervaren en zelfstandige Notarisklerk,
gespecialiseerd in onroerend goed. Onze onroerend goed praktijk bestaat uit de particuliere
woningmarkt, zakelijk onroerend goed inclusief bouwprojecten en splitsingen.

Aandeelhoudersregister

Als u een BV heeft opgericht krijgt u van de notaris een aandeelhoudersregister. Dat is een boek waarin onder meer is verwerkt wie de aandeelhouder van de BV is, wanneer de BV is opgericht en wat het aandelenkapitaal is.

Heeft u al een (levens)testament? En zijn uw (levens)testament en/of huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?

Op vrijdag 17 juni 2022 organiseert de organisatie EPN (Estate Planners in het Notariaat) samen met andere organisaties, de dag van het Erfrecht. Deze dag is in het leven geroepen om het belang van deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen.