18 oktober 2021

Samenwonen en ongelijke inbreng

Al eerder schreef ik over samenwonen en ongelijke inbreng bij aankoop van een woning.

Stel u koopt een woning  met uw partner. U koopt de woning gezamenlijk aan, ieder wordt voor 50% eigenaar. Omdat u meer eigen geld heeft, betaalt u een groter deel van de koopsom of betaalt u de kosten van de verbouwing. De vraag is of bij einde relatie met uw partner, u recht heeft op teruggave van het door u extra geïnvesteerde bedrag. Heeft u uw inleg vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst of schuldbekentenis dan kunt u uw inleg weer verrekenen bij het einde van de relatie of bij verkoop van de woning. Voor wat betreft de hoogte van het te verrekenen bedrag is dan nog de vraag wat u heeft afgesproken. Is het te verrekenen bedrag gelijk aan uw inleg (nominaal) of fluctueert het bedrag afhankelijk van de waardeontwikkeling van de woning (beleggingsleer).

Een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland van 25 augustus 2021 geeft aan dat het belangrijk is dat u uw inbreng goed vastlegt. In die casus was er niets vastgelegd tussen een stel samenwoners. De vrouw had eigen geld besteed aan de aankoop van de gezamenlijke woning. Ook had zij eigen geld geïnvesteerd in de verbouwing. Nadat de relatie was verbroken wat het de vraag of de vrouw haar eigen geld terug kon vorderen.

De Rechtbank oordeelde dat de vrouw het door haar bestede bedrag aan de betaling van de koopsom van de woning terug kon vorderen. De Rechtbank zei daarover dat er een gemeenschappelijke woning was en daarmee een gemeenschap. Bij de verdeling van de gemeenschap heeft elk van partijen recht op vergoeding van het bedrag dat door die partij uit eigen vermogen is besteed aan de verkrijging van dat gemeenschappelijke vermogen.

Het bedrag voor de verbouwing kreeg de vrouw niet terug. Dat was niet besteed aan de verkrijging (aankoop) van de woning.

Een samenlevingsovereenkomst of schuldbekentenis had uitkomst geboden. De inbreng voor de aankoop en verbouwing en de verrekening daarvan had daarin kunnen worden vastgelegd. Er zijn meer voordelen te noemen om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen: u kunt ook het partnerpensioen veiligstellen en gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden aan de langstlevende partner nalaten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact