13 december 2021

Zijn de kosten van de uitvaart voor uw rekening?

Stel dat uw moeder overlijdt en de uitvaartverzorger u de rekening presenteert van de uitvaart. Moet u die dan betalen?

In beginsel zijn de kosten van de uitvaart, kosten van de nalatenschap. Is het saldo van de nalatenschap positief en zijn de erfgenamen het eens over de afwikkeling, dan is er geen probleem. De uitvaartkosten worden uit de erfenis betaald en iedere erfgenaam ontvangt per saldo iets minder uit de erfenis.

Het ligt anders als de nalatenschap negatief is en de erfgenamen bijvoorbeeld onderling geen contact hebben. Als u de opdrachtgever van de uitvaart bent, zal de uitvaartverzorger u de nota sturen.

In oktober 2021 heeft het Hof in Arnhem uitspraak gedaan in een situatie dat de broer van de overledene opdracht had gegeven voor de uitvaart. De broer was geen erfgenaam maar de overledene had twee kinderen die erfgenaam waren. De erfgenamen hadden echter beneficiair aanvaard. Over deze manier van aanvaarden schreef ik al eerder. Omdat deze kinderen/ erfgenamen beneficiair hadden aanvaard, moesten zij zich houden aan de vereffeningsprocedure die daarvoor geldt. Zij moesten onder meer de Kantonrechter op de hoogte brengen dat de nalatenschap negatief was. Die voorschriften waren niet door de erfgenamen gevolgd. Dat heeft als gevolg dat de kinderen de nota van de uitvaart uit eigen vermogen moesten betalen, zo oordeelde het Hof.

Afhankelijk van de omstandigheden is er soms niemand die na een overlijden opdracht geeft voor een uitvaart. Dan krijgt de burgemeester de taak om de lijkbezorging te regelen zoveel mogelijk overeenkomstig de wens van de overledene. Die kosten kunnen worden verhaald op de nalatenschap. Maar als de nalatenschap negatief is kan de gemeente de kosten verhalen op de onderhoudsplichtige bloed- en aanverwanten van de overledene. Dat geldt ongeacht of de onderhoudsplichtige bloed- of aanverwant als erfgenaam heeft aanvaard of niet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem danĀ contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

NeemĀ  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact