11 december 2022

Woning uit een nalatenschap overnemen?

U kunt als erfgenaam op grond van een testament het recht hebben om een woning uit een nalatenschap te krijgen of over te nemen. Krijgt u de woning op grond van het testament als een legaat, dan is er een notariële akte nodig om de woning op uw naam in het kadaster te zetten. U zult over de verkrijging waarschijnlijk erfbelasting moeten betalen.

Als aan u een woning wordt toebedeeld onder de verplichting om de waarde daarvan te verrekenen met de erfgenamen "waarde in te brengen in de nalatenschap" zijn er vaak in het testament regels opgenomen over de waardering van de woning. Er moet(en) bijvoorbeeld één of meerdere taxateurs worden benoemd om de waarde vast te stellen zodat duidelijk is voor welk bedrag u de woning kan overnemen.

Ook is het mogelijk dat u een woning erft samen met anderen zonder dat er in een testament iets is vastgelegd over de overname. U kunt besluiten om de woning over te nemen, de andere erfgenamen moeten daarmee uiteraard instemmen. In een notariële akte worden de afspraken in dat geval verder uitgewerkt. Daaraan gaat vaak ook een taxatie vooraf om vast te stellen voor welk bedrag u de overige erfgenamen kunt uitkopen.

Het voordeel van het overnemen van een woning uit een nalatenschap is, dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. Er is dan sprake van een verdeling. Maar, zoals hiervoor vermeld, is er veelal wel erfbelasting verschuldigd.

Of u de woning kunt overnemen zonder of met financiering, hangt van uw financiële situatie af. In het geval een hypothecaire lening van een bank nodig is, stelt de bank vaak als voorwaarde dat de woning op naam van u en van uw partner komt. Dat laatste betekent dat er vaak toch overdrachtsbelasting moet worden betaald. De overdracht van een aandeel van de woning aan uw partner, die niet mede-erfgenaam is, is namelijk niet vrij voor de overdrachtsbelasting.

Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact