21 september 2021

Wie wikkelt de erfenis af?

Als u overlijdt is de vraag wie uw erfenis gaat afwikkelen.

De wet bepaalt als hoofdregel dat de erfgenamen samen bevoegd zijn de nalatenschap af te wikkelen. In uw testament kunt u hiervan afwijken en een executeur benoemen die de afwikkeling op zich neemt.

Heeft u geen testament dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Bij meerdere erfgenamen is het vaak omslachtig om samen de nalatenschap af te wikkelen en te verdelen. Alle erfgenamen moeten dan samen bijvoorbeeld zorgen voor de betalingen. Dat is niet praktisch. De erfgenamen kunnen besluiten om één van de erfgenamen of een buitenstaander een volmacht te geven om tot de afwikkeling over te gaan.

Het is afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap hoe de afwikkeling verder verloopt. Meestal moet een notaris worden ingeschakeld voor het opstellen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele. Daarmee kunnen de erfgenamen of de executeur of de gemachtigde bij bijvoorbeeld een bank aantonen wie bevoegd is over de rekening van de overledene te beschikken. Ook kan met een dergelijke verklaring aangetoond worden wie bevoegd is de woning te verkopen.

Een verklaring van erfrecht of executele wordt niet 'automatisch' door de notaris opgesteld bij een overlijden. Een notaris zal door een nabestaande of schuldeiser moeten worden ingeschakeld. Het is daarbij niet altijd nodig dat alle erfgenamen op het kantoor van de notaris verschijnen om 'bij het openen van het testament' aanwezig te zijn. Een kopie van het testament kan worden toegestuurd met een toelichting daarop. Aan elke erfgenaam wordt dan de keuze voorgelegd de nalatenschap wel of niet of 'onder het voorrecht van boedelbeschrijving' te aanvaarden. Als in het testament een executeur benoemd is, wordt aan deze persoon gevraagd of deze de benoeming als zodanig aanvaardt.  Daarover schreef ik al eerder. Voor het zetten van een handtekening op een aanvaardingsverklaring is meestal wel een bezoek aan de notaris nodig om vast te stellen dat degene die de verklaring tekent ook de juiste persoon is (legalisatie van de handtekening).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deNotarissen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact