20 juni 2017

Wie handelt uw nalatenschap af?

Als u overlijdt, is de vraag wie uw erfgenamen zijn. Maar ook wie uw nalatenschap gaat afwikkelen. De erfgenamen samen zijn bevoegd de nalatenschap af te wikkelen. Dat is niet altijd praktisch omdat dat betekent dat de medewerking van iedere erfgenaam nodig is om bijvoorbeeld betalingen te doen. Uw erfgenamen kunnen er voor kiezen om één van de erfgenamen als gemachtigde (boedelgevolmachtigde) aan te wijzen. Dan moeten uw erfgenamen een volmacht tekenen zodat er een gemachtigde is die betalingen kan doen. Om te voorkomen dat de erfgenamen eerst nog machtigingen moeten tekenen (en daar wellicht niet aan mee zullen werken) of wanneer niet alle erfgenamen (snel) gevonden kunnen worden is het beter een executeur in uw testament te benoemen.

Executeur

Aan de executeur kunt u taken en bevoegdheden geven. De executeur kan bijvoorbeeld de bevoegdheid krijgen om de uitvaart te regelen en de betalingen te doen maar ook om het huis te verkopen. In het testament legt u vast of de executeur dat allemaal zelf mag beslissen of dat in overleg met de erfgenamen moet worden besloten of een huis verkocht mag worden. Een executeur moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen zodat de erfgenamen weten wat de (financiële) gang van zaken is geweest.

Het is aan te raden de executeur van de benoeming op de hoogte te stellen en enige informatie over uw wensen omtrent uw uitvaart en uw vermogen te geven. Met name in de huidige tijd van onder meer internetbankieren e.d. is het voor een executeur praktisch om te weten bij welke bank u rekeningen aanhoudt. De executeur kan dan na uw overlijden snel de administratie ter hand nemen. Een executeur heeft altijd de mogelijkheid een benoeming te weigeren of zich terug te trekken. Daarom is het handig om ook een tweede/reserve executeur te benoemen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact