9 november 2023

Wie handelt de nalatenschap af?

Na een overlijden is er vaak een notaris nodig om bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht op te stellen. Daarover schreef ik al eerder. Uit die verklaring van erfrecht blijkt wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

Nalatenschap afwikkelen

In een testament kunt u een bevoegde executeur hebben benoemd die de nalatenschap kan afwikkelen. Bij gebrek aan een executeur kunnen erfgenamen onderling afspreken wie de nalatenschap gaat afwikkelen. De erfgenamen kunnen elkaar een volmacht verlenen. De gemachtigde moet dan net als een executeur rekening en verantwoording afleggen.

Niet bevoegde opdrachtgever

Soms krijgt de notaris een verzoek van een niet bevoegde opdrachtgever. Bijvoorbeeld een buurvrouw of huisarts die zich om de overledene heeft bekommerd. Een notaris kan dan niet op eigen initiatief de afwikkeling in behandeling nemen. Dat kan wel als er een belanghebbende is die opdracht geeft. Bijvoorbeeld een bank of woningcorporatie. Mogelijk zijn er schulden die betaald moeten worden en de bank of verhuurder wil weten wie de erfgenamen zijn.

Onbeheerde nalatenschap

Als er sprake is van een onbeheerde nalatenschap kan een belanghebbende via de Rechtbank een vereffenaar laten benoemen.  Die vereffenaar gaat de nalatenschap afwikkelen. Dat kan praktisch zijn als niet alle erfgenamen bekend zijn. Er zijn bijvoorbeeld onbekende erfgenamen in het buitenland.

Voorkomen is beter

Wilt u voorkomen dat het onduidelijk is wie de nalatenschap moet afwikkelen? Dan is het opstellen van een testament nodig.

mr. Geertje Dantuma notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact