25 april 2017

Wie geeft u het vertrouwen?

Onlangs was ik op het congres van onze beroepsorganisatie waar het thema ‘levenstestament’ centraal stond. In het levenstestament geeft u aan wie uw gemachtigde is als u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld voor het doen van uw bankzaken of de verkoop van uw huis. De volmacht kan volledige bevoegdheid geven aan de persoon die u vertrouwt.

Op het congres kwamen onder meer de volgende aandachtspunten aan de orde:

  • als u een gemachtigde aanwijst in het levenstestament is het van belang dat de gemachtigde hiervan op de hoogte is. Dat klinkt erg logisch maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Een levenstestament stelt u op in samenspraak met de notaris, maar de gemachtigde hoeft daarbij niet aanwezig te zijn. De gemachtigde moet dan door u zelf op de hoogte worden gesteld en het is dan praktisch dat de gemachtigde weet waar bijvoorbeeld uw bankzaken zijn geregeld en hoe uw administratie in elkaar zit;
  • als u een gemachtigde aanwijst kan het nuttig zijn een toezichthouder aan te stellen. Die toezichthouder controleert of de gemachtigde uw zaken goed beheert conform de afspraken uit het levenstestament;
  • registratie van een getekend levenstestament in een landelijk register gebeurt nu op vrijwillige basis. De vraag kwam aan de orde of dit niet verplicht zou moeten zijn om onder meer de vindbaarheid van een gemaakt levenstestament te vergroten.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact