4 april 2020

Wat zijn de notariële aandachtspunten in crisissituaties?

Een notariële werkdag bestaat veelal uit het voeren van persoonlijke besprekingen en het ondertekenen van akten in aanwezigheid van partijen. Als dat niet mogelijk is of persoonlijk contact zoveel mogelijk dient te worden vermeden zoals in deze tijd, welke oplossingen zijn er dan?

Een bespreking van bijvoorbeeld een testament, oprichting BV of het opstellen van een levenstestament zou telefonisch kunnen of door middel van bijv. Skype. Een notaris heeft de taak om u van dienst te zijn en een goed advies te geven. Met elkaar aan één tafel is vaak persoonlijk en prettig om zaken door te spreken maar dat hoeft natuurlijk niet. Een notaris moet er wel van overtuigd zijn dat het uw eigen wil is dat u bijvoorbeeld een bepaalde persoon in uw testament benoemt. De notaris moet zeker weten dat die wens niet door iemand anders wordt ingefluisterd.

Ondertekening van een akte kan veelal bij volmacht. De verkoop van een huis kan gebeuren zonder dat de verkoper persoonlijk aanwezig is, maar doordat de verkoper vooraf een volmacht heeft getekend waarin een machtiging is afgegeven voor een medewerker van een notariskantoor of andere persoon die namens verkoper dan de akte kan tekenen. Vaak wordt voor de ondertekening van volmacht een legalisatie gevraagd. Daarover schreef ik al eens eerder: een notaris wil er zeker van zijn dat de verkoper zelf getekend heeft en uit vrije wil. Daartoe tekent de volmachtgever de volmacht dan in aanwezigheid van een notaris. Als ondertekening van een volmacht niet mogelijk is in aanwezigheid van een notaris, kunnen we in de huidige tijd gebruikmaken van Skype of andere vorm van videobellen waarmee de notaris dan toch kan zien dat de juiste persoon zelf de volmacht tekent

Ondertekening van een hypotheekakte of testament bij volmacht is lastiger. Een hypotheekakte kan alleen getekend worden als hiervoor een notariële volmacht is gegeven.  Die volmacht moet dan toch volgens de wet weer bij een notaris getekend worden. Een testament moet ook persoonlijk getekend worden. Stel dat dat echt niet kan maar iemand wil toch een testament maken? Dan kan de notaris eventueel vaststellen dat iemand niet in staat is persoonlijk te tekenen omdat degene bijvoorbeeld in quarantaine zit. Dan tekent alleen de notaris het testament en maakt in het testament melding van de omstandigheden waardoor degene die het testament maakt niet zelf kan tekenen. Maar  natuurlijk niet zonder eerst een (telefonische) bespreking met degene die het testament laat opstellen en dat de notaris er bijvoorbeeld met beeldbellen zeker van is dat dit de vrije wil is van de testateur.

Kortom, er zijn nog genoeg mogelijkheden in crisissituaties om zaken te regelen bij de notaris.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact