2 oktober 2022

Wat staat er in een levenstestament?

Het woord zegt het al: het is een testament, een regeling voor het geval iemand nog leeft. In het levenstestament kunt u zelf bepalen wie uw belangen behartigt als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Daarmee houdt u zelf de regie, ook als u daar zelf niet meer in staat bent te handelen bijvoorbeeld vanwege dementie of als gevolg van een ongeluk. Als u zelf niet meer kunt handelen en u heeft geen levenstestament, dan moet de Kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Dat kan natuurlijk ook, maar dan moet eerst een procedure bij de Kantonrechter worden gevolgd. De rechter wijst dan de bewindvoerder aan. Bovendien heeft u voor bijvoorbeeld een verkoop van een woning toestemming nodig van de Kantonrechter. Met het levenstestament bepaalt u zelf.

Het levenstestament geeft aan wie u als uw gemachtigde aanwijst en daarmee wie uw vertrouwenspersoon is. De taken en bevoegdheden van die vertrouwenspersoon worden in het levenstestament vermeld. Daarbij kunt u denken aan het doen van betalingen of het verkopen van een woning als dat nodig is. Als u een onderneming hebt, is het ook erg belangrijk dat vaststaat wie de onderneming mag runnen of verkopen als u het zelf niet langer kunt.

Ook kan de vertrouwenspersoon als taak hebben in overleg te gaan met een arts in geval van (ernstige) ziekte. 

Het levenstestament geeft ook aan of en aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen. Soms blijkt de financiële stand van zaken anders na overlijden dan waarop de erfgenamen hadden gerekend.  Het is dan de vraag of de erfgenamen de vertrouwenspersoon kunnen aanspreken voor het door hem of haar gevoerde beheer. In het levenstestament kan ook een toezichthouder worden aangesteld om te voorkomen dat later blijkt dat er ongeoorloofde uitgaven werden gedaan.

Wilt u nog meer informatie over dit onderwerp, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen,

Contact