23 oktober 2017

Wat mag ik vrijgesteld schenken?

Vandaag de dag zijn de vrijstellingen bij schenkingen anders dan vroeger. Een bedrag van € 5.320 (cijfer 2017) is jaarlijks vrijgesteld bij een schen­king tussen ouders en kind. Als het kind wel 18 maar nog geen 40 jaar oud is, kunt u eenmalig tot € 25.526 vrijgesteld schenken. Een schenking tot € 100.000 is mogelijk als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking gebruikt voor een eigen woning van het kind en aan de voor­waar­den voldoet. Deze schenking moet daadwerkelijk worden uitbetaald. Voor het benutten van de jaarlijkse schenking of de eenmalig verhoogde schenking van € 25.526 kunt u ook gebruikmaken van de schenking op papier.

De schenkbelasting bestaat 100 jaar. In 1917 werd een algemene heffing op schenkingen ingevoerd. In de wet werd toen een vrijstelling opgenomen die er voor zorgde dat ouders aan kinderen een vijfde gedeelte van het belastbaar inkomen mochten schenken. Ook was een schenking van een huwelijksuitzet tot 10.000 gulden vrijgesteld.

Met een schenking op papier legt u bij de notaris vast dat uw kind een vordering op u krijgt: u verklaart in de akte dat u uw kind een bedrag schenkt en het kind leent u dit bedrag meteen weer terug. Er hoeven geen overboekingen plaats te vinden. In de akte wordt opgenomen dat uw kind de vordering die dan op u ontstaan is, pas kan opeisen na uw overlijden. De vordering moet uw kind voor de Inkomstenbelasting opgeven bij zijn of haar vermogen en u kunt het  bedrag dat u aan uw kind schuldig bent in mindering brengen op uw vermogen. Verder is van belang dat u ieder jaar 6% rente betaalt over uw schuld aan uw kind. Deze rente moet wel daadwerkelijk elk jaar door u betaald worden aan uw kind.

Het voordeel van het doen van een schenking op papier is dat u het geld gedurende uw leven ter beschikking houdt. Bovendien kan uw kind het geschonken bedrag in mindering brengen op het saldo van uw nalatenschap zodat er minder erfbelasting is verschuldigd na uw overlijden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact