2 november 2020

Wat mag ik dit jaar vrijgesteld schenken?

Als u dit jaar schenkingen wilt doen kan dat op verschillende manieren. Een bedrag van € 5.515 (cijfer 2020) is jaarlijks vrijgesteld bij een schenking tussen ouders en kind. Als het kind wel 18 jaar maar nog geen 40 jaar oud is, kunt u eenmalig tot € 26.457 vrijgesteld schenken.

Een schenking tot € 103.643 is mogelijk als een persoon tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking gebruikt wordt voor een eigen woning en aan de voorwaarden voldoet. Deze schenking moet daadwerkelijk worden uitbetaald. Voor het benutten van de jaarlijkse schenking of de eenmalig verhoogde schenking van € 26.457 kunt u ook gebruikmaken van de schenking op papier.

Met een schenking op papier legt u bij de notaris vast dat uw kind een vordering op u krijgt: u verklaart in de akte dat u uw kind een bedrag schenkt en het kind leent u dit bedrag meteen weer terug. Er hoeven geen overboekingen plaats te vinden. In de akte wordt opgenomen dat uw kind de vordering die dan op u ontstaan is, pas kan opeisen na uw overlijden. De vordering moet uw kind voor de Inkomstenbelasting opgeven bij zijn of haar vermogen en u kunt het bedrag dat u aan uw kind schuldig bent in mindering brengen op uw vermogen. Verder is van belang dat u ieder jaar 6% rente betaalt over uw schuld aan uw kind. Deze rente moet wel daadwerkelijk elk jaar door u betaald worden aan uw kind. Het is van belang dat uw inkomen of vermogen hiervoor toereikend is.

Het voordeel van het doen van een schenking op papier is dat u het geld gemoeid met de schenking gedurende uw leven ter beschikking houdt. Bovendien kan uw kind het geschonken bedrag in mindering brengen op het saldo van uw nalatenschap zodat er minder erfbelasting is verschuldigd na uw overlijden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact