4 september 2022

Wat doet de notaris na een overlijden?

Wat doet de notaris na een overlijden?

Een misverstand is dat de notaris zelf actie onderneemt na een overlijden. Dat is niet het geval. Een notaris ontvangt namelijk geen opdracht van bijvoorbeeld een gemeente na een overlijden. Als u als nabestaande een notaris nodig heeft, kunt u zelf contact opnemen met een notaris van uw keuze en opdracht geven.

Wat kan de notaris voor u doen?

Vaak is eerst een verklaring van erfrecht nodig. Om die verklaring te kunnen afgeven dient de notaris een aantal zaken te onderzoeken. De notaris heeft toegang tot het centraal testamentenregister waaruit blijkt of er een testament is. Via de registers van de gemeente controleert de notaris de gegevens van de nabestaanden. De erfgenamen worden door de notaris gevraagd om een keuze uit te brengen over het al dan niet aanvaarden van de nalatenschap.

In een verklaring van erfrecht staat wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen: dat kan zijn een executeur of een boedelgevolmachtigde. Met de verklaring van erfrecht kan deze persoon de nalatenschap afwikkelen. Dit kan onder meer inhouden het doen van betalingen van de bankrekening van de overledene en het verkopen van het huis.

De notaris houdt geen toezicht op de executeur/gemachtigde. Dat kan het geval zijn als opdracht daartoe wordt gegeven of als dat in het testament staat. De executeur/gemachtigde moet zelf rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Daarna is, afhankelijk van de omvang van de nalatenschap, een aangifte erfbelasting nodig. Daar kan de notaris u mee helpen, maar de executeur/gemachtigde kan ook zelf het opstellen van de aangifte verzorgen. Afhankelijk van de bevoegdheden die precies aan de executeur / gemachtigde  zijn toegekend, kan de executeur/gemachtigde de nalatenschap verder geheel zelf afwikkelen en tot slot tussen de erfgenamen verdelen.

De rol van de notaris is in dergelijke gevallen dus beperkt: deze zorgt dan alleen voor de verklaring van erfrecht zodat de executeur/gemachtigde verder kan met de afwikkeling. Dat is anders als u in het testament een notaris aanwijst als executeur: dan regelt de notaris alles voor de erfgenamen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact