24 november 2023

Waar aan te denken bij de koop van een woning ?

Bij het aankopen van een woning zijn er een aantal belangrijke stappen te nemen. Allereerst vereist de wet dat voor de koop van een woning de koopovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Naast de woning zelf, maken de koopsom, de bankgarantie, de datum van de overdracht bij de notaris, de eventuele erfdienstbaarheden, de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst. Enkele aspecten licht ik toe.

Bankgarantie of waarborgsom

Financiële zekerheid door de koper wordt gegeven door het storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, meestal 10% van de koopprijs. Deze waarborgen dienen als bewijs van serieuze intentie van de koper en beschermen de verkoper in geval van contractbreuk.

Overdracht bij de notaris

In de koopovereenkomst wordt een datum opgenomen voor de overdracht bij de notaris. De verkoper en de koper kunnen zelf komen tekenen of per volmacht. De koper wordt pas eigenaar na het tekenen van de notariële akte en de inschrijving bij het kadaster. Bij het tekenen worden ook de sleutels overhandigd.

Erfdienstbaarheden

Een ander belangrijk aspect zijn erfdienstbaarheden. Dat betekent dat derden, bijvoorbeeld de gemeente, het energiebedrijf of de buren, bepaalde rechten hebben. Zo kan het energiebedrijf hebben bedongen dat kabels en leidingen in de grond mogen liggen en blijven. Deze afspraken zijn vaak al in het verleden gemaakt en blijven gewoon van kracht.

De ontbindende voorwaarde van de financiering

Vaak gaat de koper een lening bij een bank aan. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper een paar weken de tijd om de financieringsaanvraag bij de bank te doen. Mocht de financiering niet rond kunnen komen, dan wordt de koop ontbonden.   

Bedenktijd

Een wettelijk recht dat de koper beschermt, is de bedenktijd van drie dagen. Deze periode biedt de koper ruimte om de koopbeslissing te heroverwegen en de koop ongedaan te maken.

 

De koop van een woning: een nieuwe fase, waarbij een aantal aandachtspunten gelden.

 

Mr. Martin Beenen notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact