7 februari 2024

Voorlopige koopovereenkomst

Als u een woning koopt, is er eerst een koopovereenkomst nodig. Die koopovereenkomst is de basis voor de uitwerking van de akte van levering die door de notaris wordt opgesteld. Na ondertekening door kopers en verkopers op de dag van de sleuteloverdracht, wordt die akte van levering door de notaris in het kadaster ingeschreven en zo krijgt u de woning op uw naam.

Voorlopige koopovereenkomst

Regelmatig bellen cliënten ons kantoor met de mededeling dat zij een 'voorlopige' koopovereenkomst hebben getekend. Maar wat betekent dat 'voorlopig'? Daarover zijn veel misverstanden.

Het is bijvoorbeeld niet zo dat u na het tekenen van de 'voorlopige' koopovereenkomst daarna een 'definitieve' koopovereenkomst ondertekent. Ook is het niet zo dat u zomaar van die 'voorlopige' koopovereenkomst afstand kunt doen en er geen verplichtingen meer voor u zijn.

Ontbindende voorwaarden

Met het 'voorlopige' karakter van de koopovereenkomst wordt bedoeld dat u als koper ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst heeft laten opnemen. Bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering/hypothecaire lening bij een bank. Als dat niet lukt, kunt u de koop zonder kosten ontbinden. Ook daarbij geldt dat u zich niet zomaar op die ontbindende voorwaarde kunt beroepen. U moet volgens de koopovereenkomst aantonen dat u moeite hebt gedaan om bij een erkende bankinstelling een financiering te krijgen. Achterover leunen en niets doen is geen reden om de koop te kunnen ontbinden.

mr. Geertje Dantuma  notaris

 

 

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact