29 juli 2019

Voorkom financieel misbruik met een levenstestament

Hoe kunt u financieel misbruik voorkomen? Met name als u op leeftijd raakt en uw administratie niet meer zelf doet of het niet meer goed kunt overzien, is de vraag wie uw belangen behartigt. In deze blog geven we daar antwoord op.

Levenstestament opstellen bij de notaris

Ten eerste is van belang tijdig maatregelen te treffen. Juist als u nog gezond bent en u uw zaken zelf goed kan regelen, is het belangrijk na te denken over een situatie dat u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn na een ongeval of als u zelf niet meer kunt handelen als gevolg van bijvoorbeeld dementie.

De basis is dat u iemand vertrouwt en aan deze persoon bevoegdheden geeft om betalingen te doen of andere beslissingen over uw bezittingen te nemen als u dat zelf niet meer kunt. Dat legt u bij de notaris vast in een volmacht of ook wel levenstestament genoemd. Daarbij kunt u bepalen dat de volmacht pas in werking gaat als een arts bepaald heeft dat u niet meer in staat bent zelf te handelen.

Bevoegdheden beschrijven in levenstestament

Ook kunnen de bevoegdheden van de gemachtigde worden beschreven. Mag uw gemachtigde uw huis verkopen als u niet langer thuis kunt wonen? Moet de gemachtigde overleggen met uw (andere) kinderen? Mag de gemachtigde schenkingen doen uit uw vermogen? Allemaal vragen waarvan u het antwoord kunt beschrijven in uw levenstestament.

Financieel misbruik voorkomen met een levenstestament

Om financieel misbruik te voorkomen, kunt u vastleggen dat de gemachtigde aan een andere persoon rekening en verantwoording moet afleggen of kunt u een toezichthouder aanstellen. Die persoon kan nakijken welke betalingen er zijn verricht. Als één kind gemachtigde is en u heeft meer kinderen, kan een ander kind op die manier ook inzage krijgen in uw administratie. Dan is het voor een ander kind ook duidelijk wat uw financiële positie is en dat voorkomt vragen achteraf na uw overlijden.

Een levenstestament opstellen met een notaris van deNotarissen?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een levenstestament of volmacht? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact