26 juli 2021

Uw kind wil een huis kopen?

Tegenwoordig is het kopen van een woning niet altijd makkelijk. Zeker voor starters op de woningmarkt is het verkrijgen van een passende financiering lastig. Wat zijn mogelijkheden waarmee u uw kind zou kunnen helpen?

Starters tot 35 jaar hebben een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De koopsom van de woning mag dan niet hoger zijn dan € 400.000. Of deze vrijstelling het beoogde effect heeft dat starters daardoor eenvoudiger een woning zouden kunnen kopen is maar de vraag gezien de schaarste op de woningmarkt en de overbiedingen die plaats vinden.

U zou uw kind een lening kunnen verstrekken. Dan moet u natuurlijk wel de middelen hebben om dat te doen. Of u sluit zelf een hypotheek op uw eigen woning en leent dit geld uit aan uw kind. In die situatie kunt u de rente die u aan uw hypotheekbank betaalt niet aftrekken. Voor u is die lening namelijk geen lening waarmee u uw eigen woning aankoopt of verbouwt. De rente op de lening die u aan uw kind verstrekt kan voor uw kind wel aftrekbaar zijn als uw kind aan de voorwaarden voldoet (onder meer dat de lening lineair of middels annuïteiten wordt afgelost).

Eventueel kunt u ook overwegen om een kind een schenking te doen. Dat kan afhankelijk van onder meer de leeftijd van het kind plaatsvinden zonder heffing van schenkbelasting. Daarover schreef ik al eens eerder.

Heeft u meerdere kinderen en doet u aan één kind een schenking, dan wilt u misschien dat de schenking na uw overlijden met de andere kinderen wordt verrekend. Dat kan allemaal worden vastgelegd bij de notaris.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact