14 april 2023

Uw kind onterven? Ja of nee?

Als u komt te overlijden en u heeft kinderen, dan erven de kinderen altijd iets op grond van de wet. Een deel van uw geld en een deel van uw bezittingen en schulden. Als u getrouwd bent, dan krijgen de kinderen dat meestal nadat ook uw partner is overleden.

Uw kind onterven

Het kan voorkomen dat u juist niet wil dat een kind van u erft. Omdat er bijvoorbeeld geen contact met de kinderen is of dat er ruzie is. In dat geval is het noodzakelijk om een goed testament op te stellen. In dat testament neemt u op dat u een kind of meerdere kinderen onterft. U kunt daarbij ook bepalen dat de kleinkinderen niets zullen krijgen. Als u dat doet, dan is sprake van een onterving. Onterven kan dus.

Legitieme portie

Echter, vanuit de kinderen bekeken ligt de situatie anders. Een kind kan bezwaar maken tegen deze onterving. Het kind moet dan wel binnen vijf jaar ná het overlijden aangeven zijn/haar legitieme portie, het minimale erfdeel, te willen krijgen. Dat kan heel eenvoudig door een mail te sturen aan de erfgenamen of een - aangetekende - brief. Het kind kan daarbij ook nog vragen om bewijsstukken waaruit de erfenis bestaat, bijvoorbeeld een belastingaangifte of een taxatie van de woning. Schenkingen die u als ouder in het verleden hebt gedaan tellen ook mee voor de berekening van de legitieme portie. Het helpt dus niet om alles weg te schenken en zo niets na te laten. Als u alles wegschenkt, dan kan uw onterfde kind uiteindelijk zijn minimale erfdeel opvragen bij degene aan wie u heeft geschonken.

Op dit moment zijn de regels zo. In de media verschijnen wel eens berichten over het afschaffen van de legitieme portie, maar zover is het op dit moment nog niet.

Kortom, u kunt uw kind onterven. Uw kind kan echter wel een deel van de erfenis opeisen. Een goed testament is daarbij noodzakelijk.       

 

Mr. Martin Beenen

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact