24 september 2019

Uitbetalen erfdeel

Onlangs werd ik gebeld door een meneer die vertelde dat zijn moeder de kinderen alvast het erfdeel wilde uitbetalen. Vader was al enkele jaren geleden overleden, moeder had het huis verkocht en de kinderen konden het geld wel gebruiken.

Hoe werkt het uitbetalen en waar moet u rekening mee houden?

Allereerst is natuurlijk belangrijk dat moeder geld heeft om uit te betalen en dat moeder daarna nog over voldoende middelen beschikt.

Hoeveel er precies uitbetaald kan worden hangt van verschillende punten af. Is er bij het overlijden van vader een akte gemaakt waarin de erfdelen van de kinderen zijn vastgesteld? Of is er aangifte gedaan voor de erfbelasting? Dan is duidelijk wat de omvang is van de erfdelen van de kinderen en welke bedragen moeder kan uitbetalen. Maar staat er in het testament ook dat er een rente over de erfdelen berekend moet worden? Vindt uitbetaling dan plaats op het erfdeel, of de rente? En ook niet onbelangrijk: geeft het testament wel de mogelijkheid dat moeder nu al gaat uitbetalen terwijl zij nog leeft?

Dit zijn allerlei zaken waar eerst onderzoek naar moet worden gedaan alvorens de erfdelen aan de kinderen kunnen worden betaald. Als dit niet goed uitgezocht wordt en moeder betaalt alvast de erfdelen uit, kan schenkbelasting van toepassing zijn! Moeder doet namelijk afstand van rechten. Zij betaalt eerder uit dan nodig, zij mocht het geld als langstlevende onder zich houden zolang zij leeft, en geeft dus rechten prijs. Het prijs geven van die rechten kan met schenkbelasting zijn belast.

Het uitbetalen van de erfdelen kunt u onderling regelen, dat hoeft niet persé via de notaris. Toch is het vaak wel verstandig om de notaris te raadplegen, omdat u dan zeker bent van de fiscale consequenties en het zo geregeld wordt dat de kinderen tekenen voor ontvangst van het geld en dus later niet meer op de uitbetaling kunnen terugkomen.

 

 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact