27 oktober 2023

U heeft een bedrijf en u wordt ziek, wat kunt u van tevoren regelen?

Deze vraag geldt eigenlijk voor iedere ondernemer. Of u nu een besloten vennootschap (BV) heeft of een eenmanszaak. En ook is deze vraag van belang als u in het bestuur zit van een vereniging of stichting. In deze column wordt de situatie besproken voor een BV.

Wie is bevoegd 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat wie bevoegd is de BV te vertegenwoordigen. Onder vertegenwoordigen wordt verstaan het handelen voor de BV. Dat kan één persoon zijn of meerdere personen. Als de BV door meerdere personen wordt vertegenwoordigd, staat daarbij ook vermeld of één persoon alleen mag handelen of dat er altijd samen moet worden opgetreden. Bij een BV wordt een bestuurder in beginsel benoemd door de vergadering van aandeelhouders.

Wat is er geregeld 

Als de enige bestuurder of één van de gezamenlijke bestuurders ziek is of om een andere reden langdurig afwezig is, is het vaak te laat om zelf nog iets te regelen. Het is dan van belang dat al op voorhand te hebben geregeld. In de statuten van een BV zijn vaak regelingen getroffen voor het geval de bestuurder niet kan handelen, tijdelijk of helemaal niet meer. Dat valt onder de regeling voor ‘belet en ontstentenis’. Bij belet is er sprake van tijdelijke afwezigheid en bij ontstentenis is er sprake van bijvoorbeeld overlijden of ontslag.

De statuten geven dan de mogelijkheid om vooraf al een vervanger aan te wijzen voor het geval zich een dergelijke omstandigheid voordoet.

Gemachtigde

Een andere oplossing kan gevonden worden in het aanstellen van een gemachtigde. Dit kan door het geven van een volmacht of door het maken van een levenstestament. Belangrijk is dat de gemachtigde daarvan op de hoogte is en weet wat dan van hem of haar gevraagd wordt. Ook is het praktisch als die persoon goed in uw onderneming is ingevoerd en weet welke belangen er spelen.

Een andere optie is het certificeren van aandelen in een zogenaamde Stichting Administratiekantoor (STAK). De stichting houdt dan de aandelen (het stemrecht) en u de certificaten (winstrecht). U wordt dan bestuurder van de STAK en u benoemt een opvolger of waarnemer bij notariële akte. In een volgende column ga ik dieper in op het certificeren van aandelen en de continuïteit.

Tijdig nadenken over de continuïteit van uw bedrijf is verstandig. Ook over uw eigen positie, een regeling vastleggen geeft rust en komt uw bedrijf doorgaans ten goede.

 

Mr. Martin Beenen notaris

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact