6 maart 2023

Twintig jaar nieuw erfrecht!

Het wordt nog het nieuwe erfrecht genoemd, maar inmiddels is het alweer twintig jaar geleden dat het erfrecht drastisch is gewijzigd.

Wat is er onder meer gewijzigd?

Uitgaande van het geval van een situatie met een echtpaar met twee kinderen speelt het volgende.

Voor het geval iemand was overleden vóór 1 januari 2003, waren de erfgenamen: echtgeno(o)t(e) en kinderen. Kinderen konden het erfdeel onmiddellijk opeisen. Dat kon allerlei problemen met zich meebrengen, onder meer dat de woning door de langstlevende moest worden verkocht om de kinderen uit te betalen. En die verkoop kon de langstlevende niet alleen doen maar was de medewerking van de kinderen voor nodig. Kortom, allerlei problemen konden zich voordoen omdat de langstlevende niet alleen beschikkingsbevoegd was.

Wijziging na 1 januari 2023

Na 1 januari 2023 is de regeling totaal anders geworden. Zou u nu overlijden dan is er sprake van een langstlevende bescherming. Uw echtgeno(o)t(e) is weliswaar samen met de kinderen erfgenaam maar de kinderen kunnen hun deel eerst niet opeisen. De langstlevende krijgt alle bezittingen op naam en kan zelf overal over beschikken. Dat betekent dat de langstlevende zelf de woning kan verkopen. Daarvoor is de medewerking van de kinderen niet nodig.

Dat betekent ook dat de langstlevende alles kan opmaken en er na overlijden van de tweede ouder blijkt dat er niets meer voor de kinderen over is.

Reden om toch een testament te maken

Overigens zijn er genoeg redenen om toch een testament te maken zoals:

  1. Wellicht wilt u dat uw kinderen hun erfdeel ook kunnen opeisen als de langstlevende (her)trouwt in gemeenschap van goederen, of in een bejaardenhuis of verpleeghuis  gaat wonen.
  2. Wellicht wilt u -om fiscale redenen- een regeling treffen ten aanzien van de rente die de langstlevende verschuldigd zal zijn over de vorderingen van de kinderen.
  3. U kunt bepalen dat hetgeen u nalaat uiteindelijk voor uw kinderen is en niet voor de schoonzoons en –dochters;  bij onverhoopte echtscheiding kan uw kind altijd het geërfde vermogen buiten de verdeling houden.
  4. Als er minderjarige kinderen  zijn kunt u voor hen regelen wie de voogdij over hen uitoefent als u beiden zou zijn overleden.
  5. U kunt voorzien in de benoeming van een executeur die na uw overlijden uw uitvaart regelt en uw zaken afhandelt.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact