27 december 2021

Toegang tot e-mailbox van een overledene

Als u de nalatenschap van iemand gaat afwikkelen is het handig om snel over de administratie van de overledene te kunnen beschikken. Niet altijd zijn alle gegevens direct beschikbaar omdat u het wachtwoord van bijvoorbeeld een mailadres van de overledene niet weet.

Onlangs hebben erfgenamen een kort geding aangespannen tegen Microsoft om toegang te krijgen tot de mailbox van een overledene. De erfgenamen hoopten in de mailbox contactgegevens te kunnen vinden van kennissen van de overledene om hen op de hoogte te stellen van het overlijden. Ook waren de nabestaanden op zoek naar meer informatie over de omstandigheden van het overlijden.

In Nederland bestaat geen wettelijke regeling voor digitale nalatenschappen. In het algemeen geldt dat een erfgenaam in alle rechten en plichten treedt van een overledene. Daarop kunnen twee uitzonderingen van toepassing zijn. De wet kan anders bepalen, hetgeen dus niet het geval is omdat er geen regeling is voor digitale nalatenschappen. Of uit de overeenkomst vloeit iets anders voort.

Microsoft stelde zich op het standpunt dat deze berichten en gegevens een persoonlijk karakter hebben. En dat gegevens van derden (mailadressen) bekend worden als er toegang zou worden gegeven en dat deze gegevens mogelijk moeten worden beschermd. Die verweren werden niet door de rechter geaccepteerd. De rechter keek nog naar twee uitspraken die in Duitsland waren gedaan in vergelijkbare gevallen. In Duitsland is er ook geen wettelijke regeling voor digitale nalatenschappen.

De rechter in Nederland kende net als de rechter in Duitsland, de erfgenamen het recht toe om toegang te krijgen tot de mailbox van de overledene.

Om te voorkomen dat uw nabestaanden een proces moeten voeren om toegang te krijgen tot uw digitale nalatenschap,  is het raadzaam uw toekomstige erfgenamen op de hoogte te brengen van uw administratie/wachtwoorden of waar die gevonden kunnen worden. Zo maakt u het voor de nabestaanden een stuk makkelijker om over uw administratie te kunnen beschikken en uw nalatenschap te kunnen afwikkelen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact