8 april 2019

Schenken of nalaten onder voorwaarden

Met een schenking of een erfenis kan iemand geholpen worden om bijvoorbeeld een huis te kopen of een studie te betalen. Maar stel dat u aan uw kind schenkt voor de woning, maar uw kind koopt er een auto van. Is dat toegestaan? Of u wilt een bedrag aan de kleinkinderen nalaten en neemt een legaat op in uw testament. Na uw overlijden wordt het geld door uw kleinkinderen consumptief besteed. Dat had u liever anders gezien.

Bij de schenking of in een testament kunt u bepalen dat het geld beheerd wordt door iemand anders totdat de kinderen bijvoorbeeld de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Dit is een bewindregeling. Het bewind wordt dan gevoerd door de bewindvoerder die het geld in het belang van het kind mag besteden. De bewindvoerder weet wat u belangrijk vindt en waaraan het geld mag worden besteed. De bewindvoerder houdt op deze manier grip op het geld totdat het betreffende kind 21 jaar oud is.

Een bewindregeling komt veel voor, maar hoe ver mogen voorwaarden bij een schenking of erfenis gaan?

Onlangs had de kantonrechter kritiek op de voorwaarden van een schenking aan een minderjarige. Zo was door de schenker bedongen dat de schenking niet aan de begiftigde toekwam als de begiftigde een tatoeage had groter dan 20 cm of als de begiftigde zich onvoldoende had ingespannen om eigen inkomen te verwerven. Ook was bedongen dat de schenking niet aan de begiftigde toekwam als de gezondheid door de begiftigde was verwaarloosd en de begiftigde te dik was.

De kantonrechter stelde dat onduidelijk was door wie en hoe moest worden bepaald of de voorwaarden waren vervuld. De gestelde voorwaarden neigden naar een financieel dwangmiddel om de betreffende minderjarige tot in lengte van dagen op vele gebieden een levensstijl op te leggen. Pedagogisch zijn er andere middelen om (klein)kinderen een juiste levensstijl mee te geven, zo oordeelde de rechter.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact