15 februari 2016

Schenken en erven, hoe werkt dat precies?

Stel u heeft een huis of een auto en wilt die aan uw kind schenken. Mag dat? En wat zijn de gevolgen? Natuurlijk bent u vrij om te schenken aan wie u wilt. Als u één kind schenkt en een ander kind niet, dan kan dat bij de afwikkeling van de nalatenschap problemen geven. 

Als het een grote schenking betreft aan één kind, zou het kunnen dat uw andere kind(eren) uit uw nalatenschap (bijna) niets meer ontvangen. Deze andere kinderen kunnen dan na uw overlijden hun minimale wettelijke erfdeel inroepen (legitieme portie). Dan moet degene die de schenking heeft ontvangen, toch een deel van de waarde aan de andere kinderen geven.

Heeft een schenking gevolgen voor de belastingen?

Verder kan een schenking allerlei gevolgen hebben voor de belastingen. Een schenking boven een vrijstelling is belast. Hoeveel dat is hangt af van uw relatie tot de ontvanger van de schenking. Een kind betaalt minder schenkbelasting doordat er een grotere vrijstelling en een ander schenktarief van toepassing is dan ingeval een neef iets van u krijgt.

Schenkingen tijdens leven worden vaak gedaan om later erfbelasting te besparen. Echter, als u kort voor uw overlijden een schenking doet (binnen de periode van een half jaar voor uw overlijden) dan wordt het geschonkene door de Belastingdienst tot uw erfenis gerekend. De erfgenamen zijn dan toch erfbelasting verschuldigd over de schenking die u nog tijdens leven heeft gedaan.

Heeft u vragen over schenken en erven? Neem dan contact op met de Notarissen.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact