25 mei 2023

Rijdende Rechter

De onderwerpen die bij het programma De Rijdende Rechter aan de orde komen, gaan niet zelden over het burenrecht. Onduidelijke afspraken blijken dan de oorzaak van burenruzies.

Huis kopen

Als u een huis koopt, wordt door de notaris een akte van levering gemaakt die bij het kadaster wordt ingeschreven.

De akte van levering wordt opgesteld aan de hand van afspraken die door partijen zijn gemaakt en die veelal in een koopovereenkomst zijn vastgesteld. De notaris doet allerlei onderzoeken. Degene die zegt eigenaar en verkoper te zijn, blijkt soms nog de medewerking van bijvoorbeeld een ex-echtgenoot nodig te hebben voor een rechtsgeldige overdracht. Ook doet de notaris onderzoek naar afspraken die in het verleden zijn vastgelegd, zogenaamde erfdienstbaarheden.

Erfdienstbaarheden zijn afspraken die betrekking hebben op gemeenschappelijke voorzieningen zoals muren, afvoerleidingen of regenpijpen. Ze kunnen ook betrekking hebben op een recht van weg. Als u een huis koopt en u hebt recht van overpad of recht van weg, dan mag u gebruik maken van de grond van de ander om bij uw eigen huis te komen. Die afspraken gelden vaak voor brandgangen.

Die erfdienstbaarheden zijn vaak opgenomen in de akte van levering, maar niet altijd. Om er zeker van te zijn dat alle in het verleden bij het kadaster vastgelegde afspraken boven tafel komen, kan door de notaris een erfdienstbaarheden onderzoek worden ingesteld.

Afspraken niet goed vastgelegd

Problemen kunnen ontstaan als in het verleden gemaakte afspraken niet goed zijn vastgelegd. U kent uw buurman goed en u wilt hem van dienst zijn en spreekt met hem af dat hij door uw tuin mag lopen om naar de weg te gaan. Veelal geven dergelijke afspraken een persoonlijk recht. Indien het uw bedoeling is dat het recht ook voor toekomstige bewoners geldt, moet de afspraak in een notariële akte worden vastgelegd en bij het kadaster worden geregistreerd.  Tegelijk kunnen dan afspraken worden gemaakt over het onderhoud van het pad en wat wel en niet is toegestaan. Zakelijke rechten werken ook voor toekomstige eigenaren.

Voorkom dat De Rijdende Rechter moet worden ingeschakeld en zorg voor duidelijke afspraken.

Notaris mr. Geertje Dantuma

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact