24 november 2016

Pensioen in uw BV? Let op!

Als u een besloten vennootschap (BV) heeft, was het aantrekkelijk om in de BV te sparen voor uw pensioen. Dit werd ook wel het opbouwen van pensioen in eigen beheer genoemd. Het voordeel was dat er door het opbouwen van het pensioen een aftrekpost werd gecreëerd waardoor er minder vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Afschaffing pensioenopbouw in BV 

De mogelijkheid van het opbouwen van pensioen in een BV komt met ingang van 31 maart 2017 tot een eind.

Tegenover de afschaffing van deze mogelijkheid staat de keuze om het opgebouwde pensioen in de BV de komende drie jaar af te kopen of om te zetten naar een spaarvariant (oudedagsverplichting). Dit kan grote gevolgen hebben, ook voor uw partner. Er is geen pensioen meer in de BV aanwezig. Uw partner of zelfs ex-partner moet aan de afkoop of het omzetten van het pensioen, meewerken.

Pensioen afkopen of omzetten?

Bij afkoop van het pensioen haalt u het pensioen uit de BV naar uw privévermogen. Als u dat in 2017 doet en u heeft € 100.000 als pensioen opgebouwd geldt het volgende: op het opgebouwde bedrag wordt een korting toegepast van 34,5%. Over het resterende bedrag van € 65.500,- moet u 52% aan belasting afrekenen. Dat kost dus netto  € 34.000,-.

Een andere manier is dat het pensioen wordt omgezet naar een oudedagsverplichting. Er vindt geen verdere opbouw meer plaats. Het reeds opgebouwde pensioen wordt voor de fiscale waarde op de balans vermeld.

Aan het toepassen van deze faciliteiten zijn voorwaarden verbonden. Onder meer is schriftelijk toestemming van de partner vereist en dient de Belastingdienst binnen één maand na afstempeling geïnformeerd te worden over de faciliteiten die u wenst toe te passen. Gebeurt dat niet dan wordt de gehele waarde van de pensioenaanspraak belast en is ook revisierente verschuldigd.

Laat u adviseren

Laat u daarom informeren door uw fiscalist of pensioendeskundige en breng uw partner mee naar de bespreking. Als het pensioengeld uit de BV wordt gehaald en daarover is afgerekend, is het de vraag welk gedeelte van het bedrag aan u toekomt en welk gedeelte aan uw partner. De notaris zorgt er voor dat uw huwelijkse voorwaarden op dit punt worden aangepast als dat nodig is.

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact