16 november 2020

Patchworkgezin?

Volgens het woordenboek is een patchworkgezin: een gezin waarvan in elk geval één van beide ouders één of meer kinderen heeft uit één of meer eerdere relaties en waarvan de ouders gezamenlijk ook één of meer kinderen kunnen hebben, ook wel: samengesteld gezin.

Heeft u een patchworkgezin of samengesteld gezin dan is het maken van een testament een must. Als u overlijdt en u bent niet getrouwd, dan erft uw partner niets. Alleen uw kinderen zijn uw erfgenamen en als u zelf geen kinderen heeft, erven uw ouders, broers/zussen.

Bent u wel getrouwd en heeft u kinderen dan geldt –als u geen testament gemaakt hebt- de wettelijke langstlevende regeling. Die zorgt er voor dat uw echtgenoot/echtgenote eerst alles krijgt en pas na overlijden hoeft uit te betalen aan uw kinderen.

Stel dat u overlijdt en u bent gehuwd. U heeft zelf twee kinderen en uw echtgenoot/echtgenote heeft één kind. Bij uw overlijden krijgt uw echtgenoot/echtgenote alles op naam en krijgen uw kinderen een vordering op uw echtgenoot/echtgenote ter grootte van hun erfdeel. Stel dat uw kinderen een vordering krijgen op de langstlevende van 50. Als uw echtgenoot/echtgenote daarna overlijdt, krijgen uw kinderen uit de nalatenschap van uw echtgenoot/echtgenote eerst ieder 50 uitbetaald. Als het bezit van uw echtgenoot/echtgenote bij zijn/haar overlijden nog bijvoorbeeld 125 was, ontvangen uw kinderen daaruit eerst 100 en het enige kind van uw echtgenoot/echtgenote krijgt alleen nog de resterende 25. Zo ziet u dat uw kinderen per saldo meer krijgen dan het kind van uw echtgenoot/echtgenote.

Als u samen ook kinderen heeft wordt het nog ingewikkelder.

In een testament kunt u, afhankelijk van uw wensen en uw vermogen, een regeling treffen zodat ieder kind evenveel krijgt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met deNotarissen. 

Wilt u meer weten ?

Lees dan verder op onze site of neem dan direct contact op met deNotarissen.

Contact opnemen

Wilt u hierover meer advies?

Neem  contact met ons op. We vertellen u graag meer over uw opties en onze oplossingen daarvoor.

Bel 0347 323 050, of laat ons u terugbellen.

Aan een advies zijn kosten verbonden.

Contact